Vedoucí katedry  výtvarné výchovy PF JU doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.

posouvá termín odevzdání kvalifikačních prací (BP, DP) na sekretariátě katedry VV

k obhajobám v  LS 2019/20   na 13. červenec (pondělí)  v době od 10 – 13:00 (nejpozději!).