Dle Opatření děkana č.9/2017 související s výukou výtvarné výchovy  lze poplatky také hradit převodem na účet JU v Českých Budějovicích – PF:

Uveďte:

Bankovní účet příjemce: 104725778/0300;

Variabilní symbol: 1097

Zpráva pro příjemce: Příjmení, jméno posluchače – služby VV

Poplatky lze i nadále hradit v pokladně PF JU v pokladních hodinách:

v pondělí a ve středu: 8:00-11:00; 13:00-15:00;

úterý, čtvrtek, pátek – zavřeno