Posluchači,  kteří si hodlají zadat v ak. r.  2020/21   k  23. dubnu 2021 na katedře výtvarné výchovy KVALIFIKAČNÍ PRÁCI (bakalářskou, diplomovou)

měli by tak (po předcházející dohodě s vedoucím své práce) učinit nejpozději do 14. dubna 2021.
Termín 14. 4. je stanoven katedrou VV pro elektronické zaslání již hotového (vyplněného) pracovního formuláře „Zadání BP, Zadání DP“ na sekretariát KVV na  e-mail: slipkova@pf.jcu.cz
/Takto posluchačem zaslané údaje budou následně z formuláře vloženy do STAGu; poté bude formulář „Zadání BP, Zadání DP“ vytištěn a s podpisem vedoucí KVV zaslán dne 23. 4. 2021 k podpisu děkance PF/.