Vedoucí KVV PF JU doc. Lenka Vojtová Vilhelmová posouvá termín odevzdání kvalifikačních prací (BP, DP) na sekretariátě katedry k obhajobám v květnu LS 2018/19 na 30.dubna 2019 do 15:00 (na pozdější hodinu již nebude brán zřetel!).