Na základě Rozhodnutí rektora JU k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru ze dne 10.3. 2020 se ruší přímé studijní aktivity na katedře výtvarné výchovy. Toto opatření platí do odvolání.

Vyučující katedry VV budou posluchače informovat o náplni samostudia.