Vážené studentky, vážení studenti,

od pondělí 12. 10. přichází v platnost celouniverzitní bezpečnostní opatření, týkající se omezení a změn výuky. Viz odkaz: https://www.pf.jcu.cz/download/Informace_k_omezeni_provozu_na_JU.pdf

V této souvislosti Vás na začátku příštího týdne vyučujující jednotlivých předmětů seznámí se způsoby výuky v daných předmětech (distanční forma studia, organizace on-line přednášek přes MS Teams, zadání domácích úkolů, možnosti individuálních konzultací atd).

Za KVV PF JU,

Karel Řepa