Publikace a katalogy

Uvedeny jsou vybrané publikace, sborníky a katalogy vydané nákladem katedry výtvarné výchovy, resp. nákladem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity od roku 2007 či publikace, na jejichž vydání se KVV PF JU zásadním způsobem podílela.

 

​​​​​

ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana; FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2020. 252 s. ISBN 978-80-904268-5-6.

 

Publikace vznikla v rámci projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s názvem Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově (146/2016/S) a za podpory České sekce INSEA.

POSPÍŠIL, Aleš; ŽLÁBKOVÁ, Iva (eds.). Vybrané texty se zaměřením na zájmové činnosti ve výtvarné a hudební výchově. Soubor textů z 12. konference o výchově a volném čase. [PDF] České Budějovice: PF JU, 2020. 53 s. ISBN 978-80-7394-849-8.

 

Sborník byl vydán v rámci 12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti, která se konala ve dnech 16. – 17. 6. 2016 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. 314 s. ISBN 978-80-904268-7-0.

 

Tato monografie vznikla ve spolupráci České sekce INSEA s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na vzniku publikace se podílela rovněž Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

 
DUCHKOVÁ, Zuzana; ŘEPA, Karel (eds.) KVV PF JU 1948-2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2018. 22 s. ISBN 978-80-7394-701-9.

 

Katalog ke kolektivní výstavě „Sleva na šelmu“ katedry výtvarné výchovy PF JU, která proběhla ve dnech 2. – 24. 6. 2018 v Prácheňském muzeu v Písku v rámci oslav 70. výročí vzniku KVV PF JU.

VILHELMOVÁ, Lenka; POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.). Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s. ISBN 978-80-7394-497-1.
VILHELMOVÁ, Lenka; SLÁDKOVÁ, Dominika (eds.). KVVPFJUMMXIV/1. Výběr z aktuálních prací pedagogů katedry výtvarné výchovy PF JU. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. 36 s. ISBN 978-80-7394-465-0.
POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.). Hledání ztraceného místa – sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 72 s. ISBN 978-80-7394-424-7.

 

Sborník mezinárodní konference „Hledání ztraceného místa“ KVV PF JU v Českých Budějovicích/PNP Praha, Praha Klementinum 5. 5. 2013.

 
POSPÍŠIL, Aleš. Antologie katedry výtvarné výchovy na jihu Čech. Sedmá dekáda centra vzdělávání výtvarných pedagogů v regionu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 114 s. ISBN 978-80-7394-387-5.
VILHELMOVÁ, Lenka; ŘEPA, Karel (eds.). Hledání ztraceného místa. Auf der Suche nach dem verlorenen Ort. A la recherche d’un lieu perdu. Finding a Lost Place. České Budějovice: katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, 2012. 10 s. ISBN 978-80-7394-425-4.

 

Katalog mezinárodní výstavy autorských knih.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.). Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. 106 s. ISBN 978-80-7394-261-8.

 

Sborník celostátní konference „MMXI. Výtvarná výchova v kontextu historických koncepcí předmětu“ KVV PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 19. 2. 2011.

CHODURA, Radko (ed.). „60“ katalog k výstavě prací studentů a absolventů KVV PF JU. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2008. 13 s.
HOSMAN, Zdeněk. Didaktický skicář – výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2007. 94 s. ISBN 978-80-7394-001-0.