Studijní odkazy

Časopis Výtvarná výchova

Nejstarší kontinuálně vydávané periodikum oboru VV. V archivu je možné dohledat a stáhnout všechna čísla vydaná po roce 2011.

http://pages.pedf.cuni.cz/vytvarnavychova/

 

Časopis Kultura, umění a výchova

Odborné recenzované periodikum obsahující příspěvky v českém a slovenském jazyce. Vychází dvakrát ročně; všechna čísla jsou dostupná na níže uvedeném odkazu.

http://www.kuv.upol.cz/

 

Česká sekce INSEA

Odkaz na webové stránky České sekce INSEA – české větve mezinárodní společnosti INSEA (International Society for Education through Art), rozvíjející spolupráci v oblasti výchovy uměním a k umění.

http://www.insea.cz/

 

Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu

Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu pro předškolní, základní a gymnaziální vzdělávání (KVV PedF UK Praha)

https://kvv.pedf.cuni.cz/KVV2-102.html

 

KOMPaRATIO – Zborník štúdií o umení a výtvarnej edukácii

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej tvorby a výchovy, 2016. 67 s. ISBN 978-80-558-0969-4.

sborník ke stažení (.pdf, 82 MB)

 

Vybrané texty se zaměřením na zájmové činnosti ve výtvarné a hudební výchově – Soubor textů z 12. konference o výchově a volném čase

Sborník byl vydán v rámci 12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti, která se konala ve dnech 16. – 17. 6. 2016 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. PF JU, 2020. 53 s. ISBN 978-80-7394-849-8.

Vybrané texty se zaměřením na zájmové činnosti ve VV a HV_sborník