Témata kvalifikačních prací

Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.

Nejsou vypsané žádné kvalifikační práce

MgA. Petr Brožka, Ph.D.

Vyučující vede kvalifikační práce v těchto tematických oblastech Tvůrčí projekty z oblasti kresby, malby a intermediální tvorby. Tvůrčí projekty vycházející z inspiračních zdrojů konceptuálního umění. Kreativní využití výtvarných médií v plošné tvorbě a jejich možnosti. Současná vizuální kultura.

Ivan Bukovský, ak. mal.

Nejsou vypsané žádné kvalifikační práce

Mgr., Bc. Olga Divišová

Vyučující vede kvalifikační práce v těchto tematických oblastech Tvůrčí projekty z oblasti prostorové tvorby a technologie materiálů. Tvůrčí projekty vycházející z inspiračních zdrojů užitého umění.

Mgr. Eva Drančáková

Nejsou vypsané žádné kvalifikační práce

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.

Vyučující vede kvalifikační práce v těchto tematických oblastech Vybraná témata z vývoje a historie dějin umění a architektury. Vzdělávací projekty související s interpretací uměleckých děl. Odkaz a dílo významných výtvarných umělců.

Mgr. Petr Jánský

Nejsou vypsané žádné kvalifikační práce

Mgr. Lukáš Jelínek

Nejsou vypsané žádné kvalifikační práce

Mgr. Josef Lorenc, Dr.

Vyučující vede kvalifikační práce v těchto tematických oblastech Tvůrčí projekty z oblasti prostorové tvorby a technologie materiálů. Tvůrčí projekty vycházející z inspiračních zdrojů užitého umění. Kreativní využití výtvarných médií v prostorové tvorbě a jejich možnosti.

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

Vyučující vede kvalifikační práce v těchto tematických oblastech Historie a vývoj výtvarné výchovy a uměleckého vzdělávání. Odkaz a dílo významných osobností oboru Výtvarná výchova. Intermediální přístupy v uměleckém vzdělávání. Výtvarně projektová výuka a výtvarné řady na ZUŠ a 1. a 2. stupni ZŠ.

Mgr. Nikola Příhodová

Nejsou vypsané žádné kvalifikační práce

BcA. Lenka Pužmanová

Nejsou vypsané žádné kvalifikační práce

Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Vyučující vede kvalifikační práce v těchto tematických oblastech: Teorie a praxe výtvarné výchovy na prvním stupni ZŠ. Psychologie tvořivosti. Tematicky zaměřené výtvarně-projektové vyučování v preprimární a primární oblasti vzdělávání. Environmentální tvorba se zaměřením na výtvarnou edukaci.

Mgr. Magdalena Tonková

Nejsou vypsané žádné kvalifikační práce

Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová

Vyučující vede kvalifikační práce v těchto tematických oblastech Výtvarně projektová výuka a výtvarné řady na ZUŠ a 1. a 2. stupni ZŠ. Tvůrčí projekty z oblasti kresby, malby a kreslířských a malířských technik. Kreativní využití výtvarných médií v plošné tvorbě a jejich možnosti.

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.

Vyučující vede kvalifikační práce v těchto tematických oblastech Tvůrčí projekty z oblasti grafiky, grafických technik, grafického designu a autorské knihy. Tvůrčí interpretace odkazu významných osobností z oblasti umění. Kreativní využití výtvarných médií a jejich možnosti.