Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy – jednooborové studium

Navazující magisterské studium
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy – jednooborové studium

 

Vyučované povinné předměty:
Architektura
Architektonické studie
Teorie výtvarné výchovy I, II
Volná kresba
Intermediální tvorba I, II
Prostorová tvorba I – koncept 3D objektů
Prostorová tvorba II – koncept 3D objektů
Prostorová tvorba – workshop
Volná grafická tvorba
Počítačová grafika I, II
Intermedia v grafické tvorbě I
Environmentální tvorba v plenéru
Historiografie a metodologie dějin umění
Ročníková práce I, II

Vyučované povinně volitelné předměty:
Autorská kniha
Výtvarná interpretace kulturní památky
Fotografie
Prostorová tvorba – sklo
Konceptuální tvorba
Volná prostorová tvorba – individuální studentský projekt
Experimentální grafika
Prostorová tvorba- keramická plastika
Intermedia v grafické tvorbě II

Seminář k diplomové práci I, II

Státní závěrečná zkouška z výtvarné výchovy: didaktika výtvarné výchovy a výběrový okruh z teorie jednotlivých vyučovaných praktických předmětů