Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Bakalářské studium
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

 

Vyučované předměty:
Základy zobrazovacích metod – kresba I Teorie barvy Základy prostorové tvorby I, II
Vybrané kapitoly z dějin umění I, II, III, IV, V
Kresebné a grafické techniky
Malířské techniky
Uměleckohistorická exkurze I, II
Grafická tvorba
Plastická tvorba – modelování I, II
Plastická tvorba – keramika I, II
Základy architektury I, II
Architektonická tvorba
Plenérová tvorba
Základy malby I, II
Malířská tvorba
Interdisciplinární seminář z estetiky a teorie umění
Základy teorie výtvarné výchovy
Dějiny umění nové doby

Seminář k bakalářské práci I, II

Státní závěrečná zkouška z výtvarné tvorby: dějiny umění a výběrový okruh z kresby, malby, architektury, modelování a teorie výtvarné výchovy