Referenční příručka HTML

<BASE>

Použití: záhlaví
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy: HREF , TARGET ,

Při odkazování (atribut HREF např. V návěští <A>) s relativním URL se za Base považuje adresa, na které se nachází aktuální dokument. Pokud však byl dokument vytržen z kontextu, například přenesen (download) na lokální disk, odkazy přestávají platit. Příkazem <BASE> můžeme nastavit cestu, která bude sloužit jako Base pro relativní odkazy.

Příklad:

<BASE HREF="http://www.vogel.cz/">

Relativní odkazy povedou vždy na server vogel.cz, bez ohledu na umístění dokumentu.

Atributy

HREF

Uvnitř návěští BASE se atributem HREF určí URL pro relativní odkazy v tomto dokumentu.

TARGET

Speciální browser: Netscape od verze 2, Explorer 3

Má význam jen v souvislosti s rámečky - Frames (viz též <FRAMESET>). Určuje jméno rámečku, ve kterém bude zobrazen dokument odkazovaný parametrem HREF.

Při použití v návěští <FORM> udává TARGET okno, do kterého bude zapsán výsledek "akce".

Jméno okna může být buď jméno uvedené v atributu NAME v návěští <FRAME>, nebo jedno z těchto předdefinovaných jmen:

_blank: nahraje dokument do nového okna beze jména

_self: nahraje dokument do právě aktivního okna

_top: nahraje dokument do okna, které obsáhne celou pracovní plochu browseru

_parent: ve stromové struktuře rámečků bude dokument nahrán do nadřazeného okna (o jednu úroveň výš).