Referenční příručka HTML

<BODY>

Použití: hlavní část - tělo HTML dokumentu
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALINK , BACKGROUND , BGCOLOR , BGPROPERTIES , LEFTMARGIN , LINK , TEXT , TOPMARGIN , VLINK ,

Pár návěští <BODY>..</BODY> označuje vlastní obsah dokumentu a je nepovinný. Příklad povinných návěští HTML dokumentu viz <HTML>

Atributy

ALINK

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva aktivních (právě vybraných) odkazů (dokud je příslušný soubor nahrán).

ALINK="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

ALINK="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

Poznámka: nastavení barvy je účinné jen tehdy, když je nastaven buď obrázek BACKGROUND nebo barva BGCOLOR pozadí. Netscape má přednastaveno ALINK="red".

BACKGROUND

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Tento atribut může obsahovat jméno souboru s obrázkem GIF. Z tohoto obrázku bude sestavena tapeta pozadí stránky.

BGCOLOR

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva pozadí.

BGCOLOR="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

BGCOLOR="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

BGPROPERTIES

Speciální browser: Explorer

Při použití obrázku na pozadí stránky (BACKGROUND) je možno zadáním

BGPROPERTIES=FIXED

dosáhnout, aby se obrázek pozadí neposouval spolu s obsahem stránky při listování.

LEFTMARGIN

Speciální browser: Explorer

Nastavuje levý okraj a tím ruší přednastavenou hodnotu browseru. Nastavením

LEFTMARGIN=0

můžeme určit, že nebude žádný levý okraj, což může být výhodné zejména při umisťování obrázků.

LINK

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva dosud neaktivovaných odkazů.

LINK="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

LINK="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

Poznámka: nastavení barvy je účinné jen tehdy, když je nastaven buď obrázek BACKGROUND nebo barva BGCOLOR pozadí. Netscape má přednastaveno LINK="blue".

TEXT

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva textu

TEXT="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

Příklad:

<BODY BGCOLOR="#000000" TEXT="#FFFFFF">

bílý text na černém pozadí.

TEXT="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

TOPMARGIN

Speciální browser: Explorer

Nastavuje horní okraj a tím ruší přednastavenou hodnotu browseru. Nastavením

TOPMARGIN=0

můžeme určit, že nebude žádný horní okraj.

VLINK

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva již aktivovaných odkazů (visited link)

VLINK="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

VLINK="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

Poznámka: nastavení barvy je účinné jen tehdy, když je nastaven buď obrázek BACKGROUND nebo barva BGCOLOR pozadí. Netscape má přednastaveno VLINK="purple".