Referenční příručka HTML

<DL>

Použití: seznamy
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: COMPACT ,

Párové návěští <DL>..</DL> označuje seznam definic. Položky seznamu definic se skládají z pojmu a k němu příslušné definice. Pojem je uveden návěštím <DT> (definition term), definice návěštím <DD>.

Příklad

<DL>
<DT>Termín 1
<DD>Vysvětlení - definice termínu 1
<DT>Termín 2
<DD>Delší definice termínu 2<BR>s návěštím pro zalomení řádku
</DL>

Atributy

COMPACT

úsporné zobrazení seznamu. Ve většině prohlížečů nemá účinek.