Referenční příručka HTML

<DT>

Použití: seznamy
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0

<DT> (definition term) označuje pojmy v seznamu definic (návěští <DL>).