Referenční příručka HTML

<FORM>

Použití: Formuláře
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: ACTION , ENCTYPE , METHOD , NAME , TARGET ,

V kontejneru FORM jsou definice prvků formuláře: <INPUT>, <TEXTAREA> a <SELECT>.

Příklad

<TITLE>HTML-Referenz: Formulardemo</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM ACTION="Mailto:drsommer@bravo.de" METHOD=POST>
<INPUT TYPE=TEXT NAME="Name" SIZE=40>Tvoje jméno<P>
<INPUT TYPE=RADIO NAME="Pohlavi">muž<BR>
 <INPUT TYPE= RADIO NAME="Pohlavi">žena<P>
Zvol si téma<SELECT Name="Oblast">
<OPTION VALUE="Stars">Otázky pro slavné lidi
<OPTION VALUE="Propagace">Propagace
<OPTION VALUE="Skola">Problémy ve škole
<OPTION VALUE="Obec">Obecná témata
</SELECT><P>
Sem prosím napiš svůj dotaz:<P>
<TEXTAREA NAME="Dotaz" COLS="60" ROWS="10"><P>
<INPUT TYPE=RESET VALUE="Vymazat">
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Odeslat dotaz">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Atributy

ACTION

Zadání URL, kde budou zpracovány vstupy z formunáře. Prohlížeč data posílá na tuto adresu. Zpracování dat většinou přebírá CGI skript.

Poznámka: Příkazem MAILTO se dají vstupy z formuláře poslat také e-mailem.

Příklad:

ACTION="MAILTO:HPreypera.com"

ENCTYPE

Speciální browser: HTML 3.2

Způsob kódování dat.

METHOD

Způsob odeslání dat. Volba správného způsobu závisí na CGI skriptu, který bude data zpracovávat.

Hodnoty:

NAME

Speciální browser: Netscape 2

Prostřednictvím tohoto jména mohou formulář využívat javovské skripty.

TARGET

Speciální browser: Netscape od verze 2, Explorer 3

Má význam jen v souvislosti s rámečky - Frames (viz též <FRAMESET>). Určuje jméno rámečku, ve kterém bude zobrazen dokument odkazovaný parametrem HREF.

Při použití v návěští <FORM> udává TARGET okno, do kterého bude zapsán výsledek "akce".

Jméno okna může být buď jméno uvedené v atributu NAME v návěští <FRAME>, nebo jedno z těchto předdefinovaných jmen:

_blank: nahraje dokument do nového okna beze jména

_self: nahraje dokument do právě aktivního okna

_top: nahraje dokument do okna, které obsáhne celou pracovní plochu browseru

_parent: ve stromové struktuře rámečků bude dokument nahrán do nadřazeného okna (o jednu úroveň výš).