Referenční příručka HTML

<FRAME>

Použití: rámečky
Koncové návěští: není
Browser: Netscape 2, Explorer od verze 3
Atributy: FRAMEBORDER , MARGINHEIGHT , MARGINWIDTH , NAME , NORESIZE , SCROLLING , SRC ,

Definice rámu uvnitř kontejneru <FRAMESET>. (Příklad viz popis <FRAMESET>.

Atributy

FRAMEBORDER

Speciální browser: Explorer

Tímto atributem lze vypnout trojrozměrný rámeček standardně zobrazovaný kolem rámu.

FRAMEBORDER=0 (bez rámečku)

FRAMEBORDER=1 (standardní nastavení: s rámečkem)

MARGINHEIGHT

Okraj - odstup dolního a horního okraje rámu od obsahu dokumentu.

MARGINWIDTH

Odstup levého a pravého okraje rámu od obsahu dokumentu.

NAME

Rám lze označit jménem, které může sloužit za cíl hypertextového odkazu. Dokument nalezený odkazem HREF lze zobrazit v rámu určeném jménem (atribut TARGET).

NORESIZE

Velikost rámu může uživatel dodatečně měnit myší. Tuto možnost lze příkazem NORESIZE zakázat.

SCROLLING

Nastavení posuvníků v rámečku.

Hodnoty:

SRC

URL dokumentu, který má být v rámečku zobrazen.