ORLÍK nad Vltavou

zámek Orlík nad Orlickou přehradou
Hrad a později zámek Orlík se po dlouhá staletí tyčil na vysokém skalnatém ostrohu vysoko nad ohbím řeky Vltavy, na jejím levém břehu asi 12 km severozápadně od města Milevska. Podle pověsti získal své jméno právě pro svoji polohu vysoko na skále nad hlubokým údolím Vltavy, připomínaje tak orlí hnízdo. Po vzniku Orlické přehrady však bylo údolí pod zámkem zatopeno a hladina vody v nádrži dnes dosahuje těsně pod zámecké zdi.

zámek Orlík
Orlík byl původně založen jako královský raně gotický hrad ve druhé polovině 13. století. Byl důležitým opěrným bodem královské moci v oblasti a sloužil také na ochranu blízkého brodu. Z tohoto období pochází zámecká okrouhlá věž. V průběhu 14. a 15. století byl hrad upravován a rozšiřován.
zámek Orlík nad Orlickou přehradou
Ve století šestnáctém byl renesančně přestavován, bylo přistavěno druhé patro a Orlík dostal zámeckou podobu. Roku 1719 jej získali do vlastnictví knížata ze Schwarzenbergu (jedna větev rodu se podle zámku nazývá orlická). Počátkem 19. století zámek vyhořel, byl však ihned opraven a zároveň zvýšen o třetí patro. V druhé polovině 19. století byl Orlík ještě částečně regotizován.

bývalý zámecký skleník v parku
Zámek je přístupný veřejnosti. Tvoří jej čtyři křídla, která uzavírají dvůr. Obklopen je rozsáhlým anglickým parkem v podobě zhruba ze začátku 19. století. Park je zároveň přírodní galerií dřevěných plastik vytvořených různými autory v nedávné minulosti.
Zámek je znám svoji rozsáhlou sbírkou pušek různých významných osobností, čítající přes 300 kusů. Zajímavá je též knihovna s asi 18 tisíci svazky, s nejstaršími kusy z druhé poloviny 18. století.
Nedaleko zámku stojí novogotická schwarzenberská hrobka z poloviny 19. století.

umělecký objekt v zámeckém parku umělecký objekt v zámeckém parku

K Orlíku je možné se dostat z obce Orlík nad Vltavou nebo z přístaviště lodí u zámku (pravidelná lodní doprava funguje na Orlickém jezeře vždy v letní sezóně; spojuje přehradní hráz, zámek Orlík a hrad Zvíkov).


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.