ZVÍKOV

Hrad Zvíkov patří k nejvýznamnějším českým gotickým hradům. Pro svou výstavnost a polohu bývá zván králem českých hradů. Tyčí se obklopen ze tří stran vodou na kdysi vysokém skalnatém ostrohu nad soutokem řek Vltavy a Otavy asi 15 km severně od města Písku. Hluboké údolí pod hradem však bylo při napouštění Orlické přehrady zatopeno a tak dnes činí výška hradu nad hladinou jen několik metrů.

hrad Zvíkov
Na místě hradu stávalo ve druhé polovině prvního tisíceletí před Kristem prehistorické, zřejmě keltské hradiště. První zmínky o samotném hradu Zvíkov se datují kolem roku 1234. Z této doby pochází obytná věž, zvaná Hlízová. Dostavěn byl jako reprezentační sídlo králem Přemyslem Otakarem II. Jeho výhodná poloha a dobrý obranný systém dělaly ze Zvíkova téměř nedobytný hrad, což se potvrdilo v historii hned několikrát: v období husitských válek, za povstání českých stavů v roce 1618 - 1622 i v dobách třicetileté války, kdy sloužil jako pevnost. Během své historie prošel různými úpravami. Od poloviny 17. století význam Zvíkova upadal, hradní prostory byly využívány jako sýpky, takže v polovině 19. století byl již značně zchátralý. Tehdy provedl kníže Karel Schwarzenberg první opravy. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel Zvíkov na konci 19. století a další ještě v sedmdesátých letech 20. století.

hrad Zvíkov hrad Zvíkov

Díky údržbám se hrad Zvíkov velmi dobře dochoval. Při pohledu z dáli jej charakterizují tři věže - Černá, dříve Hlízová, která patří k jádru hradu, Červená a Hláska, předsunutá obranná kulatá věž. Nejdůležitější stavbou hradu byl královský palác, jehož součástí je vzácná hradní kaple.

hrad Zvíkov hrad Zvíkov hrad Zvíkov hrad Zvíkov

Dnes je hrad Zvíkov národní kulturní památkou. Je přístupný z parkoviště u Zvíkovského Podhradí (cestou se nabízí krásný výhled na hrad a na Orlické jezero) nebo z přístaviště lodí (pravidelná lodní doprava funguje na jezeře vždy v letní sezóně; spojuje přehradní hráz, zámek Orlík a hrad Zvíkov).


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.