PŘÍBĚNICE

Hrad Příběnice se tyčil na strmém vrchu na levém břehu řeky Lužnice asi 8 km jihozápadně od města Tábora. Spolu s hradem Příběničky na protějším břehu řeky tvořil ve své době jednu z nejrozsáhlejších pevností u nás.

První zmínky o hradu Příběnice pocházejí z roku 1243. Hrad byl ve 14. století rozšiřován, v roce 1420 jej dobyli husité. Po smíru Tábora s králem Zikmundem roku 1437 uzavřeli Rožmberkové s tábority dohodu, podle níž byl hrad pobořen, aby jej žádná ze stran nemohla využívat jako útočiště.
Druhý hrad, zvaný Příběničky, byl menší a stával na protějším břehu řeky. Oba hrady byly vystavěny společně, byly spojeny mostem a společně byly také zbořeny.

zbytky zdiva hradního paláce zbytky zdiva hradu Příběnice

Přestože Příběnice i Příběničky jsou zříceninami již od první poloviny 15. století, jejich základní rysy se do dnešní doby zachovaly velmi dobře. Jde o část původní osmiboké věže, základy paláce a kaple, stopy po latránu hradu, předhradí a valy s příkopy.

Zříceniny jsou přístupné po červené turistické značce od Tábora po břehu řeky Lužnice (asi 10 km) a z opačného směru proti proudu od Bečic. Po modré značce je možné k hradům dojít z Příběnic a po žluté z Dražiček.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.