Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

Publikace

 

 

Učebnice čtenářské gramotnosti a metodická příručka pro učitele
KAMARÁDI Z MĚSTA RYBNÍKŮ 2

autoři: PhDr. Martin Schacherl, Ph.D., PhDr. Ivana Šimková, Ph.D., Mgr. Ladislava Whitcroft, Ph.D.
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2019
Tato publikace je spolufinancována Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT.

 
 

Učebnice čtenářské gramotnosti a metodická příručka pro učitele
KAMARÁDI Z MĚSTA RYBNÍKŮ

autorka: Mgr. Ladislava Whitcroft, Ph.D.
odborná spolupráce: PhDr. Ivana Šimková, Ph.D., PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2019
Tato publikace je spolufinancována Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT.

 

ROMAN JAKOBSON
MOUDROST STARÝCH ČECHŮ

Komentovaná edice s navazující exilovou polemikou
Tomáš Hermann - Miloš Zelenka
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. / nakladatelství Pavel Mervart
Praha - Červený Kostelec 2015

 

Průvodce pro učitele
KOMUNIKACE V ČESKÉM JAZYCE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
TVAROSLOVÍ zpracovala Michaela Křivancová
DIDAKTIS 2014

 

SLOHOVÉ POSTUPY A SLOHOVÉ ÚTVARY
Cvičebnice
Martin Schacherl - Petra Dudáková - Adéla Schacherlová
Gymnázium Vodňany 2014
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

 

ZEYER VYPRAVĚČ
Vybrané rysy stylu prozaických prací Julia Zeyera
Martin Schacherl
České Budějovice 2013
Doporučená cena včetně DPH 80 Kč

 

Učebnicová sada
KOMUNIKACE V ČESKÉM JAZYCE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
TVAROSLOVÍ zpracovala Michaela Křivancová
DIDAKTIS 2012

 

MOC SLOVA
Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové
Michaela Křivancová
AKROPOLIS 2013
Doporučená cena včetně DPH 229 Kč
Vydání je částečně financováno z prostředků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogické fakulty.

 

PRODUKCE ŘEČI U ZDRAVÉHO DÍTĚTE
A U DÍTĚTE PRELINGVÁLNĚ NESLYŠÍCÍHO PO KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACI

Milena Nosková
České Budějovice 2013
Doporučená cena včetně DPH 150 Kč

 

LITERATURA - MÉDIA - DIDAKTIKA
Vybrané texty ke studiu českého jazyka a literatury s didaktikou
Daniel Bína
České Budějovice 2012
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

BOHEMISTIKA V EDUKAČNÍM PROCESU
Tradice, problémy, perspektivy.
Editoři: Daniel Bína, Miloš Zelenka
České Budějovice 2012
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

KOMPARATISTIKA V KULTURNÍCH SOUVISLOSTECH
Miloš Zelenka
České Budějovice 2012
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

COMPARATIVE LITERATURE AND AREA STUDIES
Miloš Zelenka
České Budějovice 2012
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

SVĚTOVÁ LITERATURA V INTERPRETACI
(průvodce kritického čtenáře)
František Skorunka
České Budějovice 2012
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

HRATELNÉ NARATIVY. Počítačové hry jako terč estetiky a literární teorie.
Daniel Bína
České Budějovice 2012
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

KATALOG VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ S MULTIMEDIÁLNÍ PODPOROU PRO VÝUKU ČESKÉHO JAZYKA, SLOHU A LITERÁRNÍ VÝCHOVY NA 2. STUPNI ZŠ (publikace s CD-ROM)
Klára Chlpíková - Eva Niklesová
České Budějovice 2012
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

MULTIMEDIÁLNÍ PRACOVNÍ LISTY PRO VÝUKU LITERÁRNÍ VÝCHOVY NA 2. STUPNI ZŠ (publikace s CD-ROM)
Eva Niklesová - Andrea Klasová
České Budějovice 2012
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

VÝUKA PRVOPOČÁTEČNÍHO PSANÍ (publikace s CD-ROM)
Ivana Šimková
České Budějovice 2012
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

CVIČEBNICE (NE)UMĚLECKÝCH KOMUNIKÁTŮ K ROZBORŮM (publikace s CD-ROM)
Petra Dudáková, Martin Schacherl
České Budějovice 2012
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

SCIENCE FICTION
Přednášky a studijní texty.
Zdeňka Flašková
České Budějovice 2011
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

KATALOG VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ S MULTIMEDIÁLNÍ PODPOROU PRO VÝUKU ČESKÉHO A ANGLICKÉHO JAZYKA NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (publikace s CD-ROM)
Pavel Liška
České Budějovice 2011
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

SYNTAX (publikace s CD-ROM)
Úvodní kurz. Pro studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy
Martin Schacherl
České Budějovice 2011
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

TEORIE A PRAXE ŘEČOVÉHO PROJEVU (publikace s CD-ROM)
Úvodní kurs pro studující učitelství na 1. stupni ZŠ
Eva Niklesová
České Budějovice 2011
Tato publikace je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky a z Evropského sociálního fondu - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

TEXTY, MÉDIA A EDUKACE
Studie k teorii jazyka, komunikace a mediální gramotnosti
Daniel Bína
České Budějovice 2011
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

GENDER v kontextu edukačním a literárním
Eva Niklesová
České Budějovice 2011
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

OD TEORIE JAZYKA K PRAXI KOMUNIKACE V.
K MODERNÍ VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY II

Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury a jeden z klíčových výstupů projektu Gymnázium Vodňany - Modernizace a zkvalitňování výuky českého jazyka a literatury
Editor: Martin Schacherl
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2010
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

ČÍTANKA PRO NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA
Martin Schacherl, Petra Dudáková, Petra Špišáková
Gymnázium Vodňany 2010
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

OD TEORIE JAZYKA K PRAXI KOMUNIKACE IV.
Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury
Editoři: Daniel Bína, Miloš Zelenka
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2010
Tato publikace je zčásti financována Grantovou agenturou Akademie věd České republiky

 

ZÁKLADY REDAKČNÍ PRÁCE
Dana Pokorná, Milan Pokorný
České Budějovice 2010
Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

STYLISTIKA
Úvodní kurz. Pro studenty oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy

Martin Schacherl
České Budějovice 2010
Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST A MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (publikace s CD-ROM)
Studijní texty.
Eva Niklesová, Daniel Bína
České Budějovice 2010
Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

KATALOG PRACOVNÍCH LISTŮ PRO VÝUKU LITERÁRNÍ VÝCHOVY
Martina Holá, Eva Niklesová, Markéta Vejdová
České Budějovice 2010
Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

LITERÁRNÍ KOMUNIKACE V MULTIMEDIÁLNÍ DOBĚ
Daniel Bína
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2009
Tato publikace je financována Grantovou agenturou Akademie věd České republiky
Cena: 20 Kč
Prodej v centrální prodejně skript JU

 

KONSTANTY A PROMĚNY MODERNÍ ČESKÉ POEZIE PRO DĚTI
(TVORBA - RECEPCE - REFLEXE)

Jaroslav Toman
České Budějovice 2008
Cena: 120 Kč

Kniha je určena literárním badatelům, vydavatelům, knihovníkům, rodičům a zvláště vyučujícím a studentům - budoucím učitelům českého jazyka a literatury na 1. a 2. stupni ZŠ. Zasvěceně a čtivě přibližuje počátky a především vývojové proměny dětské poezie od r. 1945 po současnost, básnický kýč i sbírky inspirované písmeny české abecedy. Podrobná analýza děl je doplněna o četné textové ilustrace. Publikace je vítaným příspěvkem k vnímavé, chápavé a poučené recepci umělecky hodnotné dětské poezie a k poznání jejího specifického přínosu v rozvoji dětské osobnosti. Stovky ukázek nabízejí nespočet možností k didaktickému využití v hodinách literární výchovy na základní škole.

 

K MODERNÍ VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY (publikace s CD)
Editor: Martin Schacherl
PF JU České Budějovice a gymnázium Vodňany 2008
Tato publikace je spolufinancována ESF - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

OD TEORIE JAZYKA K PRAXI KOMUNIKACE III.
Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury
Editoři: Daniel Bína, Miloš Zelenka
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2008
Tato publikace je spolufinancována ESF a státním rozpočtem ČR

 

PRÁCE S TEXTEM V REDAKČNÍ A NAKLADATELSKÉ PRAXI
Milan Pokorný
České Budějovice 2007
Tato publikace vyšla za podpory MŠMT ČR a ESF - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

HLEDÁNÍ NOVÝCH CEST V DIDAKTICE SLOHU A LITERÁRNÍ VÝCHOVY (publikace s CD)
Editoři: D. Bína, E. Niklesová
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2007
Tato publikace je financována ESF a státním rozpočtem ČR - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

TEORIE A VÝCHODISKA SOUČASNÉ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY (publikace s CD)
Eva Niklesová
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2007
Tato publikace vyšla s finanční podporou MŠMT ČR a ESF - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

OD TEORIE JAZYKA K PRAXI KOMUNIKACE II.
Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury
Editoři: Daniel Bína, Miloš Zelenka
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2007

 

ÚVOD DO TVŮRČÍHO PSANÍ
František Skorunka
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2006
Tato publikace vyšla za podpory MŠMT ČR a ESF - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

OD TEORIE JAZYKA K PRAXI KOMUNIKACE I.
Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury
Editoři: Daniel Bína, Miloš Zelenka
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2006

 

KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE V LITERÁRNÍ VÝCHOVĚ (brožura s CD)
D. Ležáková, D. Bína
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2006
Tato publikace vyšla za podpory MŠMT ČR a ESF - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

VÝCHOVA K MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI
D. Bína a kolektiv
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2005
Cena bez DPH: 30,20 Kč
Prodej v centrální prodejně skript JU

 

RŮST UMU PROMLOUVAT (Traktát o vzdělávání)
Daniel Bína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2005
Cena bez DPH: 71 Kč
Prodej v centrální prodejně skript JU

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman