Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

Dukelská 9, telefon: 387 773 150

 

Aktuálně:

Nabídka vzdělávání pro učitele ČJ – výuka dětí přicházejících z ciziny

 

Důležité upozornění - jednotný systém využívání e-mailových adres na PF JU

 

 

Vedoucí oddělení:   prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.     e-mail: zelenka@pf.jcu.cz
Sekretářka:   Kateřina Vrtišová
D 413, tel.: 387 773 150, e-mail: katemar@pf.jcu.cz
úřední hodiny: úterý 8.30-12.00, středa 8.30-12.00
Tajemnice oddělení:   PhDr. Ivana Šimková, Ph.D.
tel.: 387 773 208, e-mail: isimkova@pf.jcu.cz
Pedagogičtí pracovníci:   Mgr. Gabriela Nohavová     e-mail: gnohavova@pf.jcu.cz
PhDr. Milena Nosková, Ph.D.     e-mail: noskova@pf.jcu.cz
PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.     e-mail: mpokorny@pf.jcu.cz
doc. PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.     e-mail: schacherl@pf.jcu.cz
PhDr. Ivana Šimková, Ph.D.     e-mail: isimkova@pf.jcu.cz
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.     e-mail: zelenka@pf.jcu.cz

 

Oddělení českého jazyka a literatury katedry slovanských jazyků a literatur připravuje v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice studenty pro studijní obor Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Studijní obor Český jazyk a literatura připravuje absolventy s adekvátním rozsahem znalostí a dovedností v oboru český jazyk a literatura s důrazem na vědomosti a dovednosti v oblastech český jazyk a dějiny české literatury.

Většina absolventů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ. Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ. Těžiště pregraduální přípravy je v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické ve dvou aprobačních předmětech.

Oddělení poskytuje vzdělání v historických lingvistických a literárních disciplínách včetně dětské a světové literatury, literární metodologii a obecných jazykovědných oborech. Výuka je doplněna výběrovými semináři ke speciálním problémům. Atraktivní součástí odborné činnosti je tvůrčí psaní a mediální výchova.

Vědecká a tvůrčí činnost členů oddělení se zaměřuje v lingvistických disciplínách na aktuální otázky stylistiky a lexikologie současného jazyka; v literárních disciplínách na dějiny české literatury, literární vědu a literaturu pro děti a mládež.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

Naposledy aktualizováno 11. 8. 2022

© 2015–2022 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman