Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Nabídka vzdělávání pro učitele ČJ – výuka dětí přicházejících z ciziny

Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích nabízí od zimního semestru 2022/2023 nový vzdělávací program – Studium k prohlubování odborné kvalifikace učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ.

Reaguje tak na aktuální potřebu připravit učitele na práci s dětmi, které přicházejí do českých škol bez znalosti či s minimálními znalostmi českého jazyka. Studiem získává jeho absolvent způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost v oblasti výuky českého jazyka pro cizince na základní a střední škole.

Vzdělávací program je určen v rámci celoživotního vzdělávání učitelům, kteří úspěšně absolvovali studium učitelství českého jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy nebo střední školy a kteří si chtějí prohloubit svou odbornou kvalifikaci o aktuální teoretické a praktické otázky související s výukou českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ.

Podrobnější informace a přihláška na: https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/dvpp-cj_cjc.php