Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky/děkana

Opatření děkanky 2022

č. 1/2022
k pojištění pedagogické praxe účastníků celoživotního vzdělávání

č. 2/2022,
jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023

č. 3/2022,
jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023 pro uchazeče z Ukrajiny dle zákona č. 67/2022 Sb.

Opatření děkanky 2021

č. 2/2021
k čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníků

č. 6/2021
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2021/2022

č. 7/2021,
jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023

č. 8/2021
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2021

č. 9/2021,
jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023

č. 10/2021
Organizační řád Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 11/2021
o změně opatření děkana č. 7/2017

Opatření děkanky 2020

č. 2/2020
o pracovní době akademických pracovníků na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 3/2020
o organizaci letního semestru akademického roku 2019/2020 v souvislosti s epidemií koronaviru

č. 8/2020
k přiznávání mimořádných stipendií

č. 9/2020
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2020/2021

č. 10/2020
o přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 11/2020,
jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022

č. 13/2020
o sekci spolupracujících pracovišť

č. 14/2020
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2020

č. 15/2020,
kterým se vydává Řád habilitačního řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 16/2020
definující metodiku přiřazení konkrétního mzdového tarifu zaměstnancům PF JU

Opatření děkanky 2019

č. 1/2019
o stipendijním programu na podporu zahraničních mobilit studentů PF JU

č. 2/2019
ke Stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné od března 2019 do konce akademického roku 2018/2019

č. 3/2019
harmonogram akademického roku 2019/2020

č. 4/2019
harmonogram akademického roku 2019/2020 pro celoživotní vzdělávání

č. 5/2019
k honorování výuky a další činnosti v rámci uskutečňování celoživotního vzdělávání

č. 6/2019
k zavedení jednotného systému elektronické komunikace na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity

č. 8/2019
o změně některých opatření děkana

č. 9/2019
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2019/2020

č. 11/2019
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2019

Opatření děkanky/děkana 2018

č. 1/2018
pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů PF JU v Českých Budějovicích

č. 2/2018
grantové schéma na podporu aktivit pořádaných u příležitosti 70. výročí založení Pedagogické fakulty

č. 3/2018
ke stanovení pracovní doby a její evidence na Pedagogické fakultě JU

č. 4/2018
k ochraně osobních údajů na Pedagogické fakultě JU

č. 5/2018
k uznávání a započítání předmětů splněných během studijního pobytu v zahraničí

č. 6/2018
harmonogram akademického roku 2018/2019

č. 10/2018
o etice výzkumu a o etické komisi

(ve znění změn provedených opatřením děkanky č. 8/2019, účinné od 1. 9. 2019)

č. 11/2018
o organizačních změnách

č. 13/2018
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2018

Opatření děkana 2017

č. 1/2017
k vytvoření oddělení speciální pedagogiky v rámci struktury katedry pedagogiky a psychologie

č. 2/2017
ke stanovení poplatku za studium v rámci programů celoživotního vzdělávání

č. 3/2017
k podávání projektových a grantových žádostí na PF JU

č. 6/2017
o rigorózní zkoušce

č. 7/2017
o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech

(ve znění změn provedených opatřením děkana č. 8/2019 a změn provedených opatřením děkana č. 11/2021, účinné od 3. 1. 2022)
Směrnice vedoucích kateder k SZZ

č. 8/2017
ke Stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2017/2018

č. 9/2017
o úhradách za nadstandardní služby související s výukou výtvarné výchovy

č. 10/2017
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2017

č. 14/2017
o organizaci státních závěrečných zkoušek na katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích v akademickém roce 2017/2018

Opatření děkana 2016

č. 2/2016
hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků akademických pracovníků Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 4/2016
ke Stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2016/2017

Opatření děkana 2015

č. 1/2015
ke Studentskému hodnocení výuky

č. 2/2015
ke sloučení katedry českého jazyka a literatury a oddělení ruského jazyka a literatury

č. 4/2015
k zavedení jednotného systému využívání e-mailových adres na Pedagogické fakultě JU

č. 7/2015
o průběhu studia v doktorském studijním programu

(ve znění změn provedených opatřením děkanky č. 8/2019, účinné od 1. 9. 2019)

[ No. 7/2015 – Governing Study in the Doctoral Degree Programme ]

 

Platná a neplatná opatření děkana/děkanky PF JU (přehled)

Archiv

Opatření děkana 2014

Opatření děkana 2012

Opatření děkana 2011

Opatření děkanky 2010

Opatření děkanky 2009

Opatření děkanky 2008

Opatření děkana 2004

Opatření děkana 2003

Opatření děkana 2002

Opatření děkana 2001