Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkana č. 1/2015

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1/2015
KE STUDENTSKÉMU HODNOCENÍ VÝUKY

 

Studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů, řádně zapsaní na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích, mají povinnost zúčastnit se Studentského hodnocení výuky (SHV) za uplynulý semestr, a to nejpozději do konce předzápisu do dalšího semestru. Splnění této povinnosti za každý semestr akademického roku bude kontrolováno studijním oddělením při zápisu studenta do následujícího akademického roku. Po ukončení předzápisu se aplikace uzavře a zpětné hodnocení předchozího semestru nebude možné.

Studentské hodnocení výuky je anonymní. Výsledky SHV budou využity k optimalizaci výuky na Pedagogické fakultě JU.

 

V Českých Budějovicích 7. ledna 2015

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF