Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Doktorské studium

Studijní obory doktorského studia

 

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, forma a doba studia
P7701 Psychologie 7701V003 Pedagogická psychologie, PP4-p, PP4-k
(PS - 4 roky, KS - 4 roky)
P7507 Specializace v pedagogice 7507V066 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, IKTV-p, IKTV-k
(PS - 3 roky, KS - 3 roky)
P7507 Specializace v pedagogice 7507V089 Teorie vzdělávání v matematice, TVM-p, TVM-k
(PS - 4 roky, KS - 4 roky)
P7507 Specializace v pedagogice 7507V093 Vzdělávání v biologii, VVB-p, VVB-k
(PS - 4 roky, KS - 4 roky)
P7507 Specializace v pedagogice 7501V026 Teorie vzdělávání ve fyzice, TVF-p, TVF-k
(PS - 4 roky, KS - 4 roky)