Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF O fakultě

O fakultě

Na fakultě lze studovat všechny typy studijních programů, tedy programy bakalářské, jeden tzv. "dlouhý" program magisterský, navazující magisterské programy a programy doktorské.

  • bakalářské obory studijního programu Specializace v pedagogice,
  • několik bakalářských oborů neučitelského studia,
  • navazující magisterská studia programu Učitelství pro základní školy,
  • navazující magisterská studia programu Učitelství pro střední školy, obor tělesná výchova a psychologie,
  • magisterské studium programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy.

Absolventům magisterského studia jsou nabízeny doktorské studijní obory

  • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
  • Pedagogická psychologie,
  • Vzdělávání v biologii,
  • Teorie vzdělávání v matematice.

Kromě toho fakulta nabízí mnoho kratších kurzů v programu celoživotního vzdělávání.

Fakulta úspěšně rozvíjí vědeckou a uměleckou činnost a v řadě oborů dosahuje mezinárodně srovnatelných výsledků (viz katedry).

Studuje zde přibližně 2 200 studentů a působí přes 150 učitelů a 80 zaměstnanců neučitelských profesí. Fakulta má 18 kateder zajišťujících studium, vědeckou a uměleckou činnost, 12 administrativních a provozních oddělení, a je rozmístěna ve 4 budovách v historické i nové části města.
Hlavní budovy fakulty mají elektronické sítě a jsou připojeny na Internet, Intranet (vnitřní síť Jihočeské univerzity propojující i biologické ústavy akademie věd ČR).
Na fakultě působí sportovní akademický klub Slavia PF JU s mnoha oddíly, zkušenými trenéry a instruktory.


Kontakty

Adresa: Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
Česká republika
Telefon: 387 773 020, 389 033 020
Fax: 387 773 192
IČ: 60076658
WWW JU: http://www.jcu.cz
WWW PF JU: http://www.pf.jcu.cz
Orgány fakulty: Vedení fakulty

15

kateder při naší fakultě

338 000

studentů úspěšně odpromovalo

4

budovy v centru města

153

vyučujících