Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Granty

TAČR

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
Mgr. Aneta Marková, Ph.D. TAČR Změny ve vybraných sociálních službách zaměřených na osoby s postižením v době krizového stavu způsobeného virovým onemocněním typu COVID-19 TL05000413 prosinec 2023
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. TAČR Biomasa v trvale udržitelné krajině: digitální platforma pro výuku fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině TL05000150 prosinec 2023
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph. D. TAČR Rozvoj informatického myšlení pomocí situačních algoritmických problémů TL03000222 únor 2023
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. TAČR Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a v matematice TL02000368 červen 2022
Mgr. Michal Vančura, Ph.D. TAČR Administrativní činnosti základních škol TIRSMSMT935 duben 2022
PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. TAČR Ověření metodiky čtení Sfumato pro nácvik čtení u žáků s dyslexií TL03000322 březen 2022
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. TAČR Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE TL02000423 prosinec 2021
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. TAČR Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima TL01000294 leden 2021

ERASMUS+

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. EU, Erasmus+, koordinátor: PF JU Education for Plant Literacy 2021-1-CZ01-KA220-HED-000030213 prosinec 2024
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. EU, Erasmus+, koordinátor: Birmingham City University Student Technostress in Undergraduate Distance Education: A Navigation Toolkit for Wellness 2020-1-UK-01-KA226-HE-094622 červen 2023
RNDr. Libuše Samková, Ph.D. DAAD NA, Německo (ERASMUS+ Strategic Partnership) coReflect@maths Digital Support for Teachers' Collaborative Reflection on Mathematics Classroom Situations 2019-1-DE01-KA203-004947 srpen 2022
PhDr. Salim Murad, Ph.D. EACEA Erasmus Mundus (Erasmus+ A3: Erasmus Mundus, Sport) EMMIR září 2021
Mgr. Roman Hašek, Ph.D. EU, Erasmus+, koordinátor: Bayreuth University Improving Tools for E-assessment in Maths and Science (ITEMS) 2018-1-DE01-KA203-004268 srpen 2021

Norské fondy

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. Iceland, Liechtenstein, Norway Grants Posílení kompetencí učitelů a dalších pedagogických pracovníků v oblasti začleňování žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí EHP-CZ-IN-2-003 červenec 2022

Projekty přeshraniční spolupráce

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
Mgr. Michal Vančura, Ph.D. INTERREG V-A RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA Virtual Reality for Education Network
podrobnější informace o projektu zde
256 prosinec 2022
Mgr. Jana Kusová, Ph.D. Aktion Česká republika – Rakousko univie: summer school for Czech-Austrian Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2022 92p2 září 2022
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. BTHA Die Digitalisierung im interkulturellen und sprachheterogenen Unterricht an Schulen im bayerisch-tschechischen Grenzraum BTHA-SW-2021-2 prosinec 2021
Mgr. Jana Kusová, Ph.D. Aktion Česká republika – Rakousko univie: summer school for Czech-Austrian Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2021 / univie: summer school for Czech- Austrian Language Tandem: Letní kolegium České Budějovice 2021 AKTION 89p12 prosinec 2021
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. Česko-německý fond budoucnosti Digitalizace v interkulturní a jazykově heterogenní výuce na školách v bavorsko-českém příhraničí 4-20-9248 duben 2021
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Mathematische Begabung: Modellierung, Diagnose, Förderung / Matematické nadání: Modelování, diagnóza, podpora 113 červenec 2020
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. BTHA – spoluúčast na projektu univerzity Passau PAndemie – eine empirische Untersuchung zu Effekten digitaler Lehrformate bei Lehramtsstudierenden in Bayern und Tschechien BTHA-AP-2020-DIG-12 prosinec 2020

GAČR

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. GAČR Komputační psycholingvistická analýza českého textu GA16-19087S prosinec 2020

Projekty GAJU

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. GAJU Náprava poruch dechového stereotypu prostřednictvím optimálního intervenčního programu 021/2019/S prosinec 2021
Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. GAJU Škola - hrozba nebo příležitost pro zranitelné jedince? 117/2019/S prosinec 2021
PhDr. Jan Petr, Ph.D. GAJU Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii a fyzice 123/2019/S prosinec 2021
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. GAJU Integrovaná výuka v přípravě učitelů základní školy 114/2019/S prosinec 2021
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. GAJU Edukační obsah pro rozvoj matematického a informatického myšlení 121/2019/S prosinec 2021
Mgr. Jan Schuster, Ph.D. GAJU Příspěvek k řešení problematiky dosažení trvalé adekvátní spotřeby zeleniny, omega-3 mastných kyselin a vlákniny v ČR uplatněním nových přístupů při zvyšování jejich současné spotřeby v mateřských školách jako předpokladu k vytvoření potřebných celoživotních stravovacích návyků. 132/2019/S prosinec 2021
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. GAJU Interakce a diskurz školní třídy ve výuce angličtiny na 2. st. ZŠ 098/2018/S prosinec 2020
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. GAJU Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky. 121/2016/S prosinec 2018

Ostatní projekty

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
PhDr. Salim Murad, Ph.D. Heinrich Boell Stiftung Praha Future of Education Heinrich Boell Stiftung Praha – the Future of Education listopad 2019
dr. Phil. Zdeněk Pecka AO-CZ Habilitationsstipendium Současná rakouská literatura v interaktivním digitálním prostředí ICM-2019-13709 březen 2019