Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Nakladatelství Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

O nakladatelství

Publikační činnost na Pedagogické fakultě JU se řídí zásadami pro etické publikování dle Opatření děkanky č. 10/2018 o etice výzkumu a o etické komisi (ve znění změn provedených opatřením děkanky č. 8/2019 část IV, článek 6, účinné od 1. 9. 2019).

 

Vědecká rada nakladatelství PF JU:

Předseda:

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.

 

Členové:

 • doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
 • doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
 • doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

 

Širší ediční kruh/rada:

 • KAJ - PhDr. Christopher Koy, Ph.D.
 • KTS - doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
 • KAFT - doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
 • KHV - doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D.
 • KMA - prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
 • KBI - Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.

 

Kontakt:

Gabriela Mikešová – referentka oddělení vědy a výzkumu

Nakladatelství Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Jeronýmova 10, 370 01 České Budějovice
T/ +420 387 773 018
M/ +420 723 113 011
E/ gmikesova@pf.jcu.cz