Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Přijímací řízení 2022/2023

Chci studovat na pedáku (průvodce pro zájemce o studium)

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

(pro zobrazení výsledků budete potřebovat Vaše univerzitní číslo: najdete jej na stránce Elektronická přihláška ke studiu pod odkazem Přehled přihlášek)

 

Harmonogram přijímacích zkoušek 2022/2023 pro uchazeče z Ukrajiny

 

Zápis budoucích studentů 1. roku studia

 

Odvolání proti rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

 

Další informace o bakalářských a magisterských studijních oborech poskytuje studijní oddělení.

 

 

Opatření děkanky č. 3/2022, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023 pro uchazeče z Ukrajiny dle zákona č. 67/2022 Sb.

(stanovuje konkrétní pravidla pro přijímání ke studiu na PF JU se zahájením studia v akademickém roce 2022/2023 pro uchazeče z Ukrajiny pro studijní programy Psychologie, Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ, Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku)

 

Opatření děkanky č. 2/2022, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023

(stanovuje konkrétní pravidla pro přijímání ke studiu na PF JU se zahájením studia v akademickém roce 2022/2023 pro studijní programy Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk a literatura, Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk, Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací ruský jazyk a literatura)

 

Opatření děkanky č. 9/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023

(stanovuje konkrétní pravidla pro přijímání ke studiu na PF JU se zahájením studia v akademickém roce 2022/2023, konkrétní pravidla pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech na PF JU, a další náležitosti přijímacího řízení)

 

Opatření děkanky č. 10/2020 o přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

(stanovuje obecná pravidla pro přijímání ke studiu na PF JU)

 

 

Elektronická přihláška

 

Obecné informace o přijímacím řízení

 

Bakalářské studijní programy a pětiletý magisterský studijní program

 

Magisterské studijní programy, které navazují na bakalářské studijní programy

 

Doktorské studijní programy

 

 

Akademický rok 2021/2022
(informační brožura k probíhajícímu akademickému roku, mj. obsahující studijní plány aktualizované k 1. 9. 2021)

 

 

Archiv