Symbol PF Přijímací řízení 2021/2022

Magisterské studijní programy, které navazují na bakalářské studijní programy

 

Jedná se o studijní programy, pro něž je podmínkou pro přijetí ke studiu řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu.

 

I.
Navazující magisterské studium
zaměřené na neučitelskou pedagogiku nebo vedoucí k učitelství na střední škole nebo k učitelství na základních uměleckých školách

 

Níže uvedené různě zaměřené studijní programy zahrnují jen jednu specializaci naplňující celý studijní plán, uchazeč si proto v rámci přihlášky vybírá pouze studijní program s jeho specializací.

Název studijního programu Kód studijního programu Název specializace, zkratka, forma a doba studia Nejvyšší počet přijímaných
Speciální pedagogika NMSP/kód SP bude doplněn Speciální pedagogika, SPn, (PS – 2 roky) 20
Tělesná výchova a sport N7401 Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (jednooborové, TVS1n), (PS – 2 roky) 10

 

Níže uvedené studijní programy ke dni účinnosti vyhlášky nedovršily akreditační proceduru, proto v tuto chvíli není možné podat ke studiu v nich přihlášku. Přijímací řízení bude otevřeno, jakmile budou řádně akreditovány, což lze očekávat v průběhu první třetiny roku 2021. Zájemci o níže uvedené studijní programy se mohou přihlásit do mailing listu vedeného garantem přijímacího řízení, který ihned po dovršení akreditační procedury bude uchazeče o studium informovat na jeho e-mailovou adresu o možnosti podání přihlášky.

Název studijního programu Forma a délka studia Garant přijímacího řízení Nejvyšší počet
přijímaných do
studijního programu
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ
Aktuálně PF JU získala akreditaci pro uskutečňování studijního programu, elektronickou přihlášku ke studiu uvedeného studijního programu je možné podat.
Prezenční forma studia, 2 roky Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.
duchkova@pf.jcu.cz
12
Učitelství hry na nástroj pro střední školy a ZUŠ
Aktuálně PF JU získala akreditaci pro uskutečňování studijního programu, elektronickou přihlášku ke studiu uvedeného studijního programu je možné podat.
Prezenční forma studia, 2 roky Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.
mvorisek@pf.jcu.cz
12

 

 

II.
Navazující magisterské studium dvouspecializační
vedoucí k učitelství na 2. stupni základních škol

 

Níže uvedený studijní program Učitelství pro 2. stupeň základních škol se člení na několik rovnocenných specializací, z nichž si uchazeč v rámci přihlášky vybírá dvě libovolné kombinace; předpokladem je však návaznost na kombinaci absolvovaných studijních oborů/specializací v předchozím bakalářském studiu.

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných do studijního programu je 300.

Název studijního programu Kód studijního programu STAG – zkratka Název specializace (PS – 2 roky)
Učitelství pro 2. stupeň základních škol N0114A300102 AJsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací anglický jazyk
ČJsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk a literatura
ČJCsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk
Dsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací dějepis
HVsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací hudební výchova
Chsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací chemie
ITsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací informatika
Fysn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací fyzika
Msn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací matematika
NJsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací německý jazyk
RJsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací ruský jazyk a literatura
SVsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výchova k občanství
Přsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací přírodopis
TchVsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací technická výchova a pracovní činnosti
TVsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací tělesná výchova
VVsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výtvarná výchova
Zsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací zeměpis

 

 

III.
Navazující magisterské studium dvouspecializační
vedoucí k učitelství na střední škole

 

Níže uvedený studijní program se zaměřením na učitelství pro střední školy se člení na tři rovnocenné specializace (dříve „studijní obory“), z nichž si uchazeč v rámci přihlášky vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace.

Název studijního programu Kód studijního programu STAG – zkratka Název SPECIALIZACE (PS – 2 roky) Nejvyšší počet přijímaných
Učitelství pro střední školy N0114A300081 HVsš Učitelství pro střední školy – specializace Hudební výchova 20
TVsš Učitelství pro střední školy – specializace Tělesná výchova 20
ZSVsš Učitelství pro střední školy – specializace Základy společenských věd 20