Symbol PF Děkanát

Adresa

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

Kancelář děkanky

Dana Pouzarová

  vedoucí kanceláře děkanky

387 773 034

danapo@pf.jcu.cz

J 211

Michaela Pešková

  asistentka děkanky

387 773 020

misa@pf.jcu.cz , dekanat@pf.jcu.cz

J 211

Referenti pro akreditace a kvalitu

Lenka Fialová

387 773 074

lfialova@pf.jcu.cz

J 507

Mgr. Jan Prener

387 773 062

387 773 332

jprener@pf.jcu.cz

J 343

Podatelna

Dagmar Dvořáková

387 773 036

dadvo@pf.jcu.cz

J 109