Akademický rok

Akademický rok 2021/2022

(stáhnout celý dokument v  jednom souboru – PDF, 184 stran, 46 MB)

 

 


I. PREZENTAČNÍ ČÁST

Vedení Jihočeské univerzity, Vedení Pedagogické fakulty JU, Akademický senát PF JU, Vědecká rada PF JU, Děkanát PF JU

Seznam kateder a oddělení PF JU, Další vybraná pracoviště Jihočeské univerzity

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Instrukce k zápisu a upřesňujícímu zápisu

Kreditní systém studia na PF JU

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity

Některé další důležité dokumenty

Poplatky za studium a úhrady za služby

Celoživotní vzdělávání na PF JU

 

II. STUDIJNÍ PLÁNY

Vysvětlivky zkratek a symbolů použitých ve studijních plánech

 

Studijní plány bakalářského studia

Bakalářské studium jednospecializační

Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Specializace se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 

Studijní plány navazujícího magisterského studia

Navazující magisterské studium jednospecializační

Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Učitelství pro střední školy

 

Studijní plány magisterského studia

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Studijní plány doktorského studia

Educational Psychology (prezenční)

Educational Psychology (kombinované)

Pedagogická psychologie (prezenční)

Pedagogická psychologie (kombinované)

Teorie vzdělávání ve fyzice (kombinované)

 

 


 

Akademický rok 2020/2021
(stáhnout celý dokument v  jednom souboru – PDF, 232 stran, 57 MB)