Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Přijímací řízení 2022/2023

Doktorské studijní programy

 

Doktorské studium

 

Uchazeči o studijní obory doktorského studia vykonají přijímací zkoušku podle požadavků uvedených u těchto oborů.

Název studijního programu Kód studijního programu Název specializace, zkratka specializace (oboru), forma a délka studia Nejvyšší počet
přijímaných do
studijního programu
Pedagogická psychologie P0313D230015 Pedagogická psychologie (PPS – prezenční/kombinovaná forma studia – 4 roky) 5
Educational Psychology P0313D230016 Educational Psychology (EPS – prezenční/kombinovaná forma studia – 4 roky) 3

 

Níže uvedený studijní program ke dni účinnosti vyhlášky nedovršil akreditační proceduru, proto v tuto chvíli není možné podat ke studiu přihlášku. Přijímací řízení bude otevřeno, jakmile bude řádně akreditován, což lze očekávat v průběhu první třetiny roku 2022. Zájemci o níže uvedený studijní program se mohou přihlásit do mailing listu vedeného garantem přijímacího řízení, který ihned po dovršení akreditační procedury bude uchazeče o studium informovat na jeho e-mailovou adresu o možnosti podání přihlášky.

Název studijního programu Název specializace, zkratka specializace (oboru), forma a délka studia Nejvyšší počet
přijímaných do
studijního programu
Didaktika biologie
Aktuálně PF JU získala akreditaci pro uskutečňování studijního programu, elektronickou přihlášku ke studiu je možné podat do 31. 5. 2022.
Didaktika biologie (DB – prezenční/kombinovaná forma studia – 4 roky) 4

 

 

Doktorské studium v průvodci pro uchazeče