Aktuality

Zajímavé výsledky tvůrčí činnosti KPE PF JU


Sekce pedagogických a psychologických programů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v současné době zajišťuje výuku pedagogicko-psychologického základu pro učitelské obory a garantuje výuku u oborů Psychologie, Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy a Učitelství odborných předmětů.

 


Vedoucí sekce 2020-2022:

 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.      (e-mail: stuchl@pf.jcu.cz)


Asistentka

Eva Michalová      (e-mail: evamich@pf.jcu.cz)

 

 

Katedra pedagogiky

 

Vedoucí katedry:

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.     (e-mail: mproch@pf.jcu.cz)

Vyučující - kontakty

 

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Vedoucí katedry:

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.     (e-mail: mviteckova@pf.jcu.cz)

Vyučující - kontakty

 

Katedra speciální pedagogiky

Vedoucí katedry:

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.        (e-mail: havlis@pf.jcu.cz)

Vyučující - kontakty

 

Katedra psychologie

Vedoucí katedry:

doc. PhDr.Dalibor Kučera, Ph.D.  (e-mail: dkucera@pf.jcu.cz)

Vyučující - kontakty

 

Ateliér arteterapie

Vedoucí ateliéru:

PhDr. Yvona Mazehóová, PhD.     (e-mail: mazeh@pf.jcu.cz)

Vyučující - kontakty

 

 

Vysokoškolská psychologická poradna JU

vedoucí poradny: Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

 

Doktorandi oboru Pedagogická psychologie

 

Externí vyučující