Aktuality

Publikační činnost - 2000

Autor: PhDr. Miloslava Dvořáková, CSc.

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

DVOŘÁKOVÁ, M. (2000) Dovednostní pojetí předmětu pedagogická diagnostika. In: Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno, s. 164-167.

DVOŘÁKOVÁ, M. (2000) Příspěvek k otázce utváření diagnostických dovedností u studentů učitelství. In: Somr, M. (Ed.): Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 143-145.

DVOŘÁKOVÁ, M. (2000) Studentské hodnocení výuky pedagogických a psychologických disciplín. In: Pedagogická diagnostika ´99. PF OU Ostrava, s. 431-435.

Skripta:

DVOŘÁKOVÁ, M. (2000) Pedagogicko-psychologická diagnostika I., 2. vyd. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 196 s.

 

Autor: PhDr. Petr Havelka

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

HAVELKA, P. (2000) Asistentská praxe studentů učitelství 2. stupně základní školy. In: Somr, M. (Ed.): Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 146-149.

HAVELKA, P. (2000) Žák jako partner učitele ve výuce. In: Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. Brno, s. 93-95.

 

Autor: PaedDr. Helena Havlisová

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

SUCHÁNKOVÁ, E., HAVLISOVÁ, H. (2000) Zkušenosti z přípravy budoucích učitelů na integrovanou výchovu a vzdělávání handicapovaných žáků. In: Somr, M. (Ed.): Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 165-166.

 

Autor: Mgr. Renata Jandová

Recenze:

MAN, F., JANDOVÁ, R. (2000) Motivation. Československá psychologie 44, č. 6, s. 565-566.

 

Autor: PhDr. Olga Jílková

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

JÍLKOVÁ, O. (2000) Povolání pro čistou duši. Učitelské noviny 103, č. 12, s. 21-22. 

JÍLKOVÁ, O., MARVANOVÁ, M.* (2000) Rodinné zázemí žáka s kázeňskými problémy. In: Somr, M. (Ed.): Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 159-164.

JÍLKOVÁ, O., SKÁLOVÁ, E.* (2000) Percepce citového klimatu rodiny žáka prvního stupně základní školy. In: Sborník příspěvků z 8. konference ČPdS. Brno, s. 219-224.

JÍLKOVÁ, O., VONDRYSOVÁ, M. (2000) Inovace pregraduálního a koncepce postgraduálního studia psychologie pro učitele na PF JU v Českých Budějovicích. Pedagogická orientace, č. 2, s. 68-72. 

PECH, P.*, JÍLKOVÁ, O., KRNÍNSKÁ, R.* (2000) The Employability of Higher Education Graduates of University of south Bohemia in České Budějovice. Aula. Quarterly Review of Higher Education and Research Policy, vol. 1, č. 119, s. 44. 

 

Autor: RNDr. Naděžda Johanisová

Sborník-příspěvek:

JOHANISOVÁ, N. Ekologická výchova na pedagogické fakultě. Sborník příspěvků z regionální konference projektu Tulipán, 2000, vol. 1, p. 21-22.

Článek:

JOHANISOVÁ, N. Promění se Amazonie v moře sóji?. Sedmá generace, 2000, vol. 9, (no. 9), p. 6-6.

JOHANISOVÁ, N. Jak poznávat svět, chránit přírodu a učit se přitom anglicky?. Sisyfos-zpravodaj ekologické výchovy, 2000, (no. 11), p. 8-9.

JOHANISOVÁ, N. Jak poznávat svět, chránit přírodu a učit se přitom anglicky?. Učitelské listy, 2000, vol. 8, (no. 10), p. 14-14.

JOHANISOVÁ, N. Schumacher College 2000/2001. Sisyfos-zpravodaj ekologické výchovy, 2000, (no. 10), p. 3-5.

JOHANISOVÁ, N. Krajové odrůdy jsou jako lidové písně. Sedmá generace, 2000, vol. 9, (no. 12), p. 22-23.

 

Autor: prof. PhDr. František Man, CSc.

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

KNOTKOVÁ, H.*, MAN, F., SPIELBERGER, C.* (2000) The Czech version of the job stress survey: measuring occupational stress in managers, teachers and clerical workers. In: STAR Abstracts, vol. 21, Ústav experimentální psychologie SAV, s. 76.

MAN, F. (2000) Motivační trénink ve školách: Základní výsledky a diskuze zajímavých zjištění. In: Somr, M. (Ed.): Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 150-155.

MAN, F., HOŠEK, V.*, ŘEPKA, E.* (2000) Motive modification and school physical education. In: The 75th anniversary international congress on sport sciences, Semmelweis University, s. 48-49.

MAN, F., MAREŠ, J.*, STUCHLÍKOVÁ, I. (2000) Paradoxní účinky učitelových motivačních postupů. Pedagogika 50, č. 3, s. 224-235.

MAN, F., ŘEPKA, E.* (2000) Trait-state anxiety in top handball female players. In: STAR Abstracts, vol. 21, Ústav experimentální psychologie SAV, s. 96.

MAN, F., ŘEPKA, E.*, HOŠEK, V.* (2000) Achievement motivation and school physical education. In: 7th Workshop on Achievement and Task Motivation, KU Leuven, s. 54-55. 

MAN, F., STUCHLÍKOVÁ, I. (2000) The devolopment and validation of the Czech form of the state-trait anger expression inventory. In: STAR Abstracts, vol. 21, Ústav experimentální psychologie SAV, s. 97.

ŘEPKA, E.*, MAN, F. (2000) Vývoj a validizace české verze inventáře soutěžní stavové úzkosti. Česká Kinantropologie 4, č. 2, s. 17-24.

ŘEPKA, E.*, MAN, F., TÁBORSKÝ, F.*, SARAFÍNOVÁ, K.* (2000) Stavová a rysová úzkost u vrcholových hráček házené. Studia Kinantropologia 1, č. 1, s. 48-57. 

STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F. (2000) Action versus state orientations as a mechanism influencing sport performance. Studia Kinantropologia 1, č. 1, s. 65-73.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F., MAREŠ, J.* (2000) Teachers´approaches (expectations) to gifted and non-gifted students. In: 7th Workshop on Achievement and Task Motivation, KU Leuven, s. 94-95.

Recenze:

MAN, F., JANDOVÁ, R. (2000) Motivation. Československá psychologie 44, č. 6, s. 565-566.

MAN, F., ŘEPKA, E.* (2000) Experiencing Sport. Reversal Theory. Československá psychologie 44, č. 1, s. 86-87.

ŘEPKA, E.*, MAN, F. (2000) Leisure experience and Human development: A dialectic interpretation. Česká Kinantropologie 4, č. 2, s. 96-98.

 

Autor: Mgr. Miroslav Procházka

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

PROCHÁZKA, M. (2000) Hračky pro rozvoj tvořivosti. Informatorium 7, č. 6, s. 18. 

PROCHÁZKA, M. (2000) Rozvoj grafomotoriky u předškoláků. Informatorium 7, č. 5, s. 17. 

PROCHÁZKA, M., KOHOUTOVÁ, A.* (2000) Fantazie z papíru. Informatorium 7, č. 2, s. 19.

 

Autor: doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

PROKEŠOVÁ, L. (2000) Možnosti vytváření didaktických dovedností studentů (v obecné didaktice ve studiu učitelství pro primární vzdělávání). In: Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno, s. 151-154.

PROKEŠOVÁ, L. (2000) Několik poznámek ke Komenského představám o divadle ve škole a jeho službě výchově. In: Somr, M. (Ed.): Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 205-208.

PROKEŠOVÁ, L. (2000) Učitel základní školy a jeho problémy při nástupu do praxe. In: Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí. Praha, s. 205-209.

PROKEŠOVÁ, L., SOUČEK, V. (2000) Žák základní školy. In: Pedagogický výzkum v ČR. TU Liberec, s. 90-97.

Recenze:

PROKEŠOVÁ, L. (2000) Výchova pro 21. století - koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Pedagogická orientace, č. 1, s. 111-113.

 

Autor: PaedDr. Radka Somrová, CSc.

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

SOMROVÁ, R. (2000) Participační metody a některé aspekty jejich efektivity. In: Somr, M. (Ed.): Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 212-213.

SOMROVÁ, R. (2000) Pedagogická praxe jako motivační a inovační prvek studia. In: Poslání učitele v učící se společnosti. Česká zemědělská univerzita Praha, s. 153-156.

SOMROVÁ, R., KRHUTOVÁ, M. (2000) Pedagogicko psychologická příprava učitelů odborných předmětů na katedře pedagogiky ČZU v Praze. In: Učitelé a jejich univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí. Česká zemědělská univerzita Praha, s. 1-5.

 

Autor: Václav Souček, Dr.

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

PROKEŠOVÁ, L., SOUČEK, V. (2000) Žák základní školy. In: Pedagogický výzkum v ČR. TU Liberec, s. 90-97.

SOUČEK, V. (2000) Demokratické občanství a komunikativní kompetence. In: Evropanství a národní identita. PeF MU, s. 117-122.

SOUČEK, V. (2000) Pedagogické přístupy a pedagogický dualismus. In: Pedagogický výzkum v ČR. TU Liberec, s. 190-196.

 

Autor: doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

MAN, F., MAREŠ, J.*, STUCHLÍKOVÁ, I. (2000) Paradoxní účinky učitelových motivačních postupů. Pedagogika 50, č. 3, s. 224-235.

MAN, F., STUCHLÍKOVÁ, I. (2000) The devolopment and validation of the Czech form of the state-trait anger expression inventory. In: STAR Abstracts, vol. 21, Ústav experimentální psychologie SAV, s. 97.

STUCHLÍKOVÁ, I. (2000) Trait Anxiety and Perceptual Distortion. Studia Psychologica 42, č. 1-2, s. 55-60.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F. (2000) Action versus state orientations as a mechanism influencing sport performance. Studia Kinantropologia 1, č. 1, s. 65-73.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F., MAREŠ, J.* (2000) Teachers´approaches (expectations) to gifted and non-gifted students. In: 7th Workshop on Achievement and Task Motivation, KU Leuven, s. 94-95.

STUCHLÍKOVÁ, I., VANÍČEK, J.* (2000) Vliv učitelova vymezení hodnotící situace na podvádění žáka. In: Somr, M. (Ed.): Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 214-218.

 

Autor: PaedDr. Eva Suchánková

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

SUCHÁNKOVÁ, E., HAVLISOVÁ, H. (2000) Zkušenosti z přípravy budoucích učitelů na integrovanou výchovu a vzdělávání handicapovaných žáků. In: Somr, M. (Ed.): Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 165-166.

 

Autor: PaedDr. Pavel Štursa

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

ŠTURSA, P. (2000) Tvorba příznivého vztahového klimatu ve školní třídě. In: Somr, M. (Ed.): Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 179-181.

 

Autor: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

ŠVEJDA, G. (2000) Děti a televize: problém mediální výchovy. Technológia vzdelávania 8, č. 6, s. 13-14. 

ŠVEJDA, G. (2000) Efektivita výukových videoprogramů. Technológia vzdelávania 8, č. 7, s.. 

ŠVEJDA, G. (2000) Multimediální úloha technologie vzdělávání. In: MUDILT-Multimedia and Distance Learning for Teachers. Hradec Králové, s. 192-193.

ŠVEJDA, G. (2000) Pedagogická příprava minorit. In: Romové a univerzity. Praha, s. 47-49.

ŠVEJDA, G. (2000) Pedagogické aspekty internetu. Technológia vzdelávania 8, č. 4, s. 7-8. 

ŠVEJDA, G. (2000) Školy druhé šance. Technológia vzdelávania 8, č. 5, s. 2-3. 

ŠVEJDA, G. (2000) Technologie vzdělávání v evropském srovnávání. In: Pedagogický software. Scientific Pedagogical Publishing, s. 111-112.

ŠVEJDA, G. (2000) Technologie vzdělávání. Moderní vyučování, č. 6, s. 5-7. 

ŠVEJDA, G. (2000) Tendence učitelského vzdělávání v Německu. In: Somr, M. (Ed.): Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 315-317.

ŠVEJDA, G. (2000) Tendence učitelského vzdělávání v Německu. Technológia vzdelávania 8, č. 7, s. 12-14. 

 

Autor: PhDr. Marie Vondrysová

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

JÍLKOVÁ, O., VONDRYSOVÁ, M. (2000) Inovace pregraduálního a koncepce postgraduálního studia psychologie pro učitele na PF JU v Českých Budějovicích. Pedagogická orientace, č. 2, s. 68-72. 

VONDRYSOVÁ, M. (2000) Činnost vysokoškolské poradny na PF JU. Pedagogická orientace, č. 2, s. 109-110.