Aktuality

Informace o studijním plánu

Studijní program: Pedagogická psychologie

 

Study program: Educational psychology

 

 

obor Pedagogická psychologie

ČTYŘLETÉ DOBÍHAJÍCÍ STUDIUM

Studijní plán

 

 

Státní doktorská zkouška (SDZ)

 

 

Požadavky ke zkoušce z anglického jazyka v rámci doktorského studia na PF JU

  • Přečíst anglicky psanou odbornou knihu v rozsahu cca 250 stran a stručně písemně shrnout její obsah.
    (může jít o jednu publikaci či soubor článků. Text by měl být pevně vázán na téma doktorské práce doktoranda. Výběr dobré konzultovat předem se školitelem/školitelkou či zkoušející na katedře anglistiky.) Písemné shrnutí je nutné odevzdat předem. U zkoušky se proberou klíčové termíny, případně se rozvine diskuse nad obsahem textu)
  • Napsat strukturovaný životopis (anglicky). Nutno odevzdat předem.
  • Předložit projekt své doktorské práce v angličtině. Může jít o psaný text (nutno odevzdat předem) či prezentaci v powerpointu prezentovanou přímo zkoušející. Následně je možná diskuse nad zajímavými body projektu.

Zkoušející: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, PhD., vedoucí katedry anglistiky PF JU