Aktuality

Okruhy otázek z psychologie řízení - UOP

 1. Pojetí a prostředky podnikové kultury
 2. Podniková identita a etika
 3. Kultura českého managmentu
 4. Kulturní rozdíly podnikové kultury v USA, Japonsku, Asii, Velké Británii
 5. Psychologické aspekty moci v organizaci
 6. Kdo je to vůdce - styly vůdcovství, aspekty vedení
 7. Teoretické styly vedení lidí - Lickert, Mc Gregor a další - porovnání výhod, nevýhod
 8. Konkrétní pracovní pozice v malé skupině - význam pracovních rolí
 9. Co je to mobbing na pracovišti - psychologické aspekty, odlišnosti od šikany
 10. Profily pracovních pozic - tvorba profesiogramů, pracovní role, osobnostní profil učitele
 11. Formy řízení lidských zdrojů
 12. Význam personálního oddělení školní organizace - formy odborné činnosti
 13. Základní metody získávání pracovníků - výběr uchazečů na pracovní pozice
 14. Metody hodnocení pracovníků - Assessment centre a další
 15. Péče o vlastní zaměstnance na pracovišti - poradenství, kariérní postupy
 16. Problematika nezaměstnanosti v ČR - trh práce, rekvalifikace, poradenství
 17. Teorie motivů pracovní činnosti - význam motivace v pracovním procesu
 18. Způsoby řešení konfliktů na pracovišti
 19. Sociální komunikace - verbální, neverbální projevy, uplatnění v pracovní pozici
 20. Asertivita - asertivní vyjednávání, koučování, asertivní techniky, 10tero asertivních práv, konkrétní uplatnění v praxi

 

Literatura: 

Bedrnová,E., Nový, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení, Praha, Managment Press, 2007

Hroník, F.: Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Praha, Grada, 2007

Kociánová, R.: Personální řízení, Praha, Grada, 2012

Kociánová, R.: Personální činnosti a metody personální práce, Praha, Grada, 2010

Kmoníčková,J.: Mobbing a pracovní prostředí, Rigorózní práce, Praha, UK, 2005

Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů - základy moderní personalistiky, Praha, Managment Press, 1995

Kyrianová, H.: Assessment centrum v současné personální praxi, Praha, Testcentrum, 2003

Růžička, J.: Motivace pracovního jednání, Praha, VĚ, 1992

Wagnerová, I.: Hodnocení a řízení výkonnosti, Praha, Grada, 2008