Aktuality

Témata bakalářských prací

Sociální pedagogika

  

Mgr. Martina Blažková

Úloha/Nástroje sociálního pedagoga v procesu adaptace žáka

Nástroje utváření zdravého třídního klimatu

Adaptační kurz z pohledu aktérů adaptace

Adaptační kurz - nástroj prevence nežádoucích jevů v kolektivu

 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.

Využití projektové metody ve škole

Alternativní školy 

Vývoj učitelské profese

Školství v období I. republiky a odkaz pro dnešek 

Individualizace a diferencializace 

Výukové metody se zaměřením na aktivizující výukové metody

 

Mgr. Jiří Kressa, Ph.D.

Problémy šikany na základních i středních školách

Klima třídy

Školní poradenská pracoviště

Školská poradenská zařízení

Poruchy pozornosti (ADHD, ADD)

Sociální opora u dětí

Prosociální chování

Preventivní aktivity ve škole

 

Mgr. Lukáš Laibrt

Sociální pedagogika - obecně, preventivní programy

Pedagogika volného času - metody, aplikace

Zážitková pedagogika - využití principů

Pedagogická komunikace

 

Mgr. Richard Macků, Ph.D.

Hra v práci sociálního pedagoga (tvorba her, reduktivní a restitutivní pojetí)

Zážitkový kurz jako nástroj sociálního pedagoga (zimní zážitkové a expediční kurzy, adaptační kurzy)

 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Sociálně patologické jevy a mládež

Prevence sociálně patologických jevů na lokální úrovni

Role a kompetence sociálního pedagoga