Aktuality

Dynamika resilience a jejích zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu

GAP407/11/2226    Dynamika resilience a jejích zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu

Doba řešení projektu: 2011-2013
Žadatel: PF JU

(Partneři) Psychologický ústav AVČR

 

Anotace:

Dlouhodobý kosmický let představuje intenzivní psychosociální stresor. Protože se ale po létech zkušeností kritéria výběru posádek výrazně zlepšila, jsou manifestní projevy stresogenních podmínek spíše mírné. Nadto se výrazně prodloužil pobyt na orbitě a posádky nabyly na pestrosti nejen vzhledem k národnosti, ale také pokud jde o pohlaví, kulturní zázemí a profesní zařazení. Všechny tyto nové aspekty představují pro vědce novou výzvu ve snaze ulehčit budoucím posádkám jejich pobyt. Jedna z možností, jak hledat odpovědi, je simulace podmínek dlouhodobého kosmického letu. Projekt Mars-520, který letos započne v Moskvě, představuje prozatím nejdelší simulaci kosmického letu. Účast na tomto projektu je pro české vědce příležitostí získat unikátní data prostřednictvím řešení projektu Dynamika resilience členů posádky a jejích zdrojů v dynamice motivační struktury a exprese /regulace emocí.

 

Řešitelský tým: Iva Stuchlíková, Yvona Mazehóová, Iva Šolcová, Iva Poláčková Šolcová