Aktuality

Pedagogicko-psychologická diagnostika – cesta k účinnému vedení

GA JU 100/2013/S Pedagogicko-psychologická diagnostika – cesta k účinnému vedení

Doba řešení: 3 roky (začátek: leden 2013, ukončení: prosinec 2015)

Žadatel: pedagogická fakulta JU (hlavní řešitel: doc. Jiří Jošt)

 

Anotace: Abychom mohli dítě účinně vést v jeho vývoji, musíme mu nejdříve dobře porozumět (Matějček, 2011). Platí ovšem také následující: aby vychovatel mohl dobře vést, musí rozumět sám sobě a být schopen autodiagnózy a sebevýchovy. Předkládaný projekt sleduje oba tyto aspekty a studuje je na různorodých tématech (čtení, motivace, temperament, dialogické jednání, vztahy dítě-rodič, žák-učitel) a různých vývojových úrovních (raný dětský věk, předškolní věk, školní věk, dospělost).  Tradiční diagnostiku, operující s pozorováním, analýzou výtvorů, testovými a dotazníkovými metodami, projektivními metodami obohacujeme o metody netradiční, jakými jsou dialogické jednání a záznam očních pohybů, které teprve hledají své místo v pedagogické psychologii.

 

Řešitelský tým: doc. Jiří Jošt (hlavní řešitel), prof. Iva Stuchlíková, doc. Stanislav Suda, Alena Nohavová, PhD, Helena Havlisová, PhD, Roman Thein, PhD, Mgr. Zdena Bajgarová, Mgr. Kateřina Habrdová, Mgr. Michala Plassová, Mgr. Tomáš Mrhálek, Mgr. Magdalena Marková, Mgr. Kateřina Trávníková, Mgr. Jana Waldová