Aktuality

Publikační činnost - 2002

Autor: PhDr. Miloslava Dvořáková, CSc.

Forma: Kniha kapitola

DVOŘÁKOVÁ M. (2002) Diagnostika vnitřních podmínek výuky. Školní didaktika, s. 186-212, Praha, Portál, (27 s.).

Forma: Učební texty interní

DVOŘÁKOVÁ M. (2002) Psychodidaktické aspekty pedagogických situací. s. 1-45, TU Liberec, (45 s.).

HAZUKOVÁ H. DVOŘÁKOVÁ M. (2002) Učitelovo rozhodování v situacích výtvarné výchovy. Překladový materiál. s. 1-59, TU Liberec, (59 s.).

HAZUKOVÁ H. DVOŘÁKOVÁ M. (2002) Situace ve výtvarné výchově. s. 1-41, TU Liberec, (41 s.).

 

Autor: PhDr. Petr Havelka, Ph.D.

Forma: Disertace

HAVELKA P. (2002) Heuristická výuka z hlediska přípravy učitele na vyučování. MU Brno, (126 s.).

Forma: Sborník příspěvek

HAVELKA P. (2002) Zkušenosti z asistenské praxe studentů učitelství pro 2. stupeň ZŠ na PF JU v Českých Budějovicích. Profesní růst učitele. Sborník příspěvků z 10. konference ČPdS., s. 193-196, Brno, Šlapanice u Brna, Konvoj Brno, (4 s.).

 

Autor: RNDr. Naděžda Johanisová

Forma: Článek odborný

JOHANISOVÁ N. (2002) Industrial Agriculture may be the Answer, but what was the Question?. The Human Ecology Reader., 1, 4, s. 3-9, Edinburgh, Centre for Human Ecology, 

JOHANISOVÁ N. (2002) Výuka předmětu Ekologie pro občanskou výchovu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1, 8, s. 1-28, Praha, Evans - střed. globální výchovy, 

Forma: Článek denní tisk

JOHANISOVÁ N. (2002) Indičtí venkované mají bohatství, které jsme ztratili. Rozhovor s Jamesem Brugesem. Sedmá generace, 6, s. 28-29, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2002) Tuleni, velryby a třináct slov pro lásku. Sedmá generace, 8, s. 43, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2002) Pohlednice z Dorsetu. Sedmá generace, 7, s. 30, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2002) Pouště, kde lišky dávají dobrou noc. Sedmá generace, 6, s. 36, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2002) O ekologii člověka, trzích a čínských krevetách. Sedmá generace, 5, s. 34, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2002) Křesťanské ozvěny keltských pohádek. Sedmá generace, 4, s. 34, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2002) Kam odešli skřítkové a víly?. Sedmá generace, 3, s. 40, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2002) V ráji elektromagnetických kartiček. Sedmá generace, 2, s. 39, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2002) Soukromá veřejná doprava aneb Sušenky zdarma. Sedmá generace, 1, s. 38, Brno, Hnutí DUHA, 

Forma: Přednáška

JOHANISOVÁ N. (2002) A comparison of rural social enterprises in Britain and the Czech Republic. Praha, 

JOHANISOVÁ N. (2002) The Economic Implications of the Democratic Revolution the Czech Republic. Oxford, 

 

Autor: Mgr. Jiří Jošt, CSc.

Forma: Článek odborný

JOŠT J. (2002) Role očních pohybů v diagnóze specifických vývojových dyslexií. Praktický lékař, 82, 12, s. 727-730, Praha, Česká lékařská komora, 

 

Autor: prof. PhDr. František Man, CSc.

Forma: Kniha kapitola

STUCHLÍKOVÁ I. MAN F. (2002) Hněv a výraz hněvu. Agrese, identita, osobnost., s. 108-130, Brno, SCAN-Psychol. ústav AV ČR, (23 s.).

Forma: Sborník příspěvek

MAN F. STUCHLÍKOVÁ I. PROKEŠOVÁ L. (2002) Flow a vyučování: vývoj krátké a spolehlivé škály. Výzkum školy a učitele., 2002, s. 1-13, Praha, Praha, UK, (14 s.).

ŘEPKA E. HOŠEK V. MAN F. (2002) Vysoký výkon či optimální prožitek. Změna paradigmatu vyučování tělesné výchovy. Tělesná výchova a šport, 2, s. 24-39, GRAFOTLAČ Přerov, Prešovská univerzita, Fakulta humanitních a přírodních věd Prešovské univerzity, (200 s.).

ŘEPKA E. MAN F. (2002) Flow a optimální prožitek ve sportu. Volný čas a jeho současné problémy, 1, s. 151-166, Olomouc, FTK UP Olomouc, Univerzita Palackého, (... s.).

STUCHLÍKOVÁ I. MAN F. (2002) Do Repressors Have Biased Self-Report of Anger Expressions?. Star 2002, 23, s. 139-139, Melbourne, Melbourne, Kathleen A Moore Deakin University Melbourne, (1 s.).

Forma: Článek odborný

ŘEPKA E. HOŠEK V. MAN F. BELEJ M., JUNGER J., (Ed.) (2002) Vysoký výkon či optimální prožitek. Změna paradigmatu vyučování tělesné výchovy. Studia art et sport, 2002, 2, s. 24-39, Prešov, FHPV PU, (... s.).

Forma: Recenze

MAN F. ŘEPKA E. (2002) Flow in Sports. The keys to optimal exeriences and performances. Psychológia a patopsychológia diaťaťa, XXXVII, 2, s. 184-185, Bratislava, Výzkumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, (2 s.).

MAN F. PROKEŠOVÁ L. (2002) Trends and Prospects in Motivation Research. Československá psychologie, 46, 3, s. 285-286, Praha, academia, (1 s.).

MAN F. PROKEŠOVÁ L. (2002) HANDBOOK OF SELF-REGULATION. Československá psychologie, 46, 1, s. 91-92, Praha, academia, (1 s.).

MAN F. ŘEPKA E. (2002) Glyn C.Roberts (Ed.),(2001).Advances in motivation in sport and exercise.Champaign, III:Human Kinetics, pp. 446. Česká Kinantropologie, 6, 2, s. 131, Praha, Česká kinantropologická společnost při FTVS UK, (.. s.).

MAN F. ŘEPKA E. (2002) Jakson, S. A. & Csikszentmihalyi, M.(1999) Flow in sports. The keys to optimal experiences and performancesChampaign, III: Human Kinetics, pp. 181. Česká Kinantropologie, 6, 2, s. 129-130, Praha, Česká kinantropologická společnost při FTVS UK, (... s.).

MAN F. STUCHLÍKOVÁ I. (2002) Motivation und Persönlichkeit. Interaktionen Psychischer Systeme. Československá psychologie, 46, 4, s. 380-382, Praha, academia, (3 s.).

 

Autor: doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.

Forma: Kniha kapitola

PROKEŠOVÁ L. (2002) Pedagogická komunikace a interakce ve výuce. Školní didaktika., s. 251-267, Praha, Portál, (17 s.).

Forma: Sborník příspěvek

MAN F. STUCHLÍKOVÁ I. PROKEŠOVÁ L. (2002) Flow a vyučování: vývoj krátké a spolehlivé škály. Výzkum školy a učitele., 2002, s. 1-13, Praha, Praha, UK, (14 s.).

Forma: Recenze

MAN F. PROKEŠOVÁ L. (2002) Trends and Prospects in Motivation Research. Československá psychologie, 46, 3, s. 285-286, Praha, academia, (1 s.).

MAN F. PROKEŠOVÁ L. (2002) HANDBOOK OF SELF-REGULATION. Československá psychologie, 46, 1, s. 91-92, Praha, academia, (1 s.).

PROKEŠOVÁ L. (2002) University of the Third Age as a Specific Form of Education of the Adults at the University of South Bohemia in České Budějovice.. Kontakt, 1, 1, s. 1, České Budějovice, JU Zdravotně sociální fakulta, (1 s.).

Forma: Oponentský posudek

PROKEŠOVÁ L. (2002) Výchova k občanství na 1. stupni ZŠ. PF UK, (6 s.).

PROKEŠOVÁ L. (2002) Didaktika III. Vydavatelství Univerzity Palackého, (6 s.).

PROKEŠOVÁ L. (2002) Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. UK - Ústav výzkumu a rozvoje školství, (6 s.).

Forma: Učební texty interní

PROKEŠOVÁ L. (2002) Tvořivost v práci ředitelky MŠ. s. 1-6, Jihočeská Univerzita-Pedagogická fakulta, (6 s.).

PROKEŠOVÁ L. (2002) Pedagogická tvořivost MOV. s. 1-11, Jihočeská Univerzita-Pedagogická fakulta, (11 s.).

PROKEŠOVÁ L. (2002) Diferenciace výuky. s. 1-5, Jihočeská Univerzita-Pedagogická fakulta, (5 s.).

PROKEŠOVÁ L. (2002) Transformace školství - Rámcové vzdělávací programy. s. 1-4, Jihočeská Univerzita-Pedagogická fakulta, (4 s.).

Forma: Videonahrávka

PROKEŠOVÁ L. (2002) Domovní znamení. JU Pedagogická fakulta, 

PROKEŠOVÁ L. (2002) Staré pověsti české. JU Pedagogická fakulta, 

 

Autor: Mgr. Miroslav Procházka

Forma: Kniha kapitola

PROCHÁZKA M. (2002) Pedagogická komunikace a interakce ve výuce. Školní didaktika, s. 263-267, Praha, Portál, (5 s.).

 

Autor: PaedDr. Radka Somrová, CSc.

Forma: Sborník příspěvek

SOMROVÁ R. (2002) Některé aspekty podmiňující úspěšnost či neúspěšnost žáků středních škol. Role katedry pedagogiky v rozvoji zemědělského vzdělávání a výzkumu, s. 119-122, Praha, Praha, ČZU v Praze, (4 s.).

 

Autor: doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Forma: Kniha celek

STUCHLÍKOVÁ I. (2002) Základy psychologie emocí.. Praha, Portál, (232 s.).

Forma: Kniha kapitola

STUCHLÍKOVÁ I. MAN F. (2002) Hněv a výraz hněvu. Agrese, identita, osobnost., s. 108-130, Brno, SCAN-Psychol. ústav AV ČR, (23 s.).

Forma: Článek vědecký

COX W. SCHIPPERS G. KLINGER E. SKUTLE A. STUCHLÍKOVÁ I. (2002) Motivational Structure and Alcohol Use of University Students across Four Nations. Journal of Studies on Alcohol, 63, 3, s. 280-285, Center of Alcohol Studies by Alcohol Research Documentation, Inc., Rutgers, The State University of New Jersey, Piscataway, NJ., (6 s.).

Forma: Sborník příspěvek

MAN F. STUCHLÍKOVÁ I. PROKEŠOVÁ L. (2002) Flow a vyučování: vývoj krátké a spolehlivé škály. Výzkum školy a učitele., 2002, s. 1-13, Praha, Praha, UK, (14 s.).

STUCHLÍKOVÁ I. (2002) Vyjadřování hněvu a kardiovaskulární reaktivita. Sociální procesy a osobnost 2001, s. 100-107, Brno, Brno, SCAN, (8 s.).

STUCHLÍKOVÁ I. BONGARD B.I. ABSI A. (2002) Domain Specific Anger Expression Patterns and Blood Pressure in Three Nations. Anger Expression Style and Cardiovascular Reactivity: Effects of Moderating Variables, 25, s. CD, Singapore, Singapore, ICAP Singapore, (1 s.).

STUCHLÍKOVÁ I. MAN F. (2002) Do Repressors Have Biased Self-Report of Anger Expressions?. Star 2002, 23, s. 139-139, Melbourne, Melbourne, Kathleen A Moore Deakin University Melbourne, (1 s.).

Forma: Recenze

MAN F. STUCHLÍKOVÁ I. (2002) Motivation und Persönlichkeit. Interaktionen Psychischer Systeme. Československá psychologie, 46, 4, s. 380-382, Praha, academia, (3 s.).

 

Autor: PaedDr. Pavel Štursa

Forma: Článek odborný

ŠTURSA P. (2002) Účinná pomoc školám při řešení výchovných problémů. Učitelské listy, 10, 4, s. 12-13, Praha, Agentura STROM,

 

Autor: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.

Forma: Sborník příspěvek

ŠVEJDA G. (2002) Mediální komunikace jako sociální subsystém v současné informatické společnosti. DIDMATECH XV.- 2002 - mezinár. vědecko-odborná konference, s. neuvedeno, Nitra, Nitra, UNESCO PdF UKF v Nitre, (neuvedeno s.).

ŠVEJDA G. (2002) Evropské informační centrum JU a Malý evropský dům. Zukunftsregion Südböhmen-Mitteleuropa Dimensionen Menschenwürdiger Regionalentwicklung, s. neuvedeny, České Budějovice, České Budějovice, Teologická fakulta JU, (neuveden s.).

ŠVEJDA G. (2002) E-learnig ve vysokoškolkém vzdělávání. Uplatnovanie aktivizujúcich metód a foriem vyučovania vo vysokoškolskom vzdělávania III., s. neuvedeny, Nitra, Nitra, KPgPs FEM SPU v Nitre, (neuveden s.).

ŠVEJDA G. (2002) Nové výukové metody a jejich praktické použití v technologii vzdělávání. Pedagogický software 2002, s. 108, České Budějovice, České Budějovice, JU Zemědělská fakulta, (1 s.).