Aktuality

Publikační činnost - 2004

Autor: Mgr. Daniel Bína, Ph.D.

Forma: Článek odborný

BÍNA, D. Idea regionu a pravděpodobnost vymezení Vitorazska. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2004, vol. 41, (no. 3), p. 183-190.

Forma: Přednáška

BÍNA, D. K některým otázkám prehistorie českého jihu. České a slovanské kmeny před 10. stoletím na Doudlebsku a Vitorazsku?. PF ZČU Plzeň, 2004. 

BÍNA, D. Současná výuka jazyků (se zaměřením na český jazyk). Comenius Museum, Naarden, Nizozemsko, 2004. 

BÍNA, D. O co jde v komunikaci a jak v ní uspět. Management a marketing cestovního ruchu, Český Krumlov, 2004.

 

Autor: Mgr. Radek Cvach

Forma: Sborník příspěvek

CVACH, R. Úloha výchovy mimo vyučování v naší společnosti po roce 1989 se zaměřením na dětské a mládežnické organizace. Výchova v kontextu sociálních proměn - Sborník příspěvků z 12. konference ČPdS, 2004, vol. 12, p. 165-170.

 

Autor: Mgr. Petr Grinninger

Forma: Přednáška

GRINNINGER, P. Balintovský způsob skupinového hledání dobrých řešení konkrétních výchovných problémů.. PAU Vodňany, 2004. 

GRINNINGER, P., and ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Krátká zpráva o stáži v Estonsku, doplněné posterem. Národní vzdělávací fond: seminář Poradenství pro studující vysokých škol Praha 2004. Praha, 2004. 

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., and GRINNINGER, P. Poradenský vysokoškolský systém v ČR a práce VŠ poradny JU v Českých Budějovicích. Foundation Lifelong Learning Development INNOVE Tallin, 2004. 

Forma: WWW stránka

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., and GRINNINGER, P. Zkušenosti ze stáže v Estonsku. www.ucitelske-listy.ceskaskola.cz, 2004

 

Autor: PhDr. Petr Havelka, Ph.D.

Forma: Článek odborný

HAVELKA, P., PROKEŠOVÁ, L., STUCHLÍKOVÁ, I., et al. Model výkonových cílů ve vztahu k atribučnímu stylu. Pedagogická orientace, 2004, vol. 2004, (no. 3), p. 92-97.

 

Autor: PaedDr. Helena Havlisová

Forma: Sborník příspěvek

HAVLISOVÁ, H. Příprava posluchačů PF na integrovanou výchovu a vzdělávání handicapovaných dětí a mládeže. Inkluze jako východisko ve výchově a zdělávání dětí, 2004, vol. 1, p. CD.

 

Autor: Mgr. Renata Jandová

Forma: Sborník příspěvek

JANDOVÁ, R. Formování sociálně psychologických dovedností u studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě, 2004, vol. 1, p. 213-219.

 

Autor: PhDr. Olga Jílková

Forma: Přednáška

JÍLKOVÁ, O., and DEJČMAROVÁ, E. Příspěvek k vnímání hudby dětmi na 1. stupni ZŠ. JU České Budějovice, 2004. 

Forma: Sborník příspěvek

JÍLKOVÁ, O. Některé osobnostní charakteristiky našich studentů. Poradenství pro studující vysokých škol - Praha 2004, sborník příspěvků ze semináře, 2004, vol. 1, p. 1-4.

Forma: WWW stránka

JÍLKOVÁ, O. Recenze knihy R.A. Wahrshak: Rozvodové jedy. www.ucitelske-listy.ceskaskola.cz, 2004 

 

Autor: RNDr. Naděžda Johanisová

Forma: Článek populárně naučný

JOHANISOVÁ, N. Lokalizace ekonomiky: pohádka nebo nutnost?. Sedmá generace, 2004, vol. 13, (no. 6), p. 14-17.

JOHANISOVÁ, N. Anatomie globalizace. Sedmá generace, 2004, vol. 13, (no. 12), p. 16-20.

JOHANISOVÁ, N. Pohled do ledví britských supermarketů. Sedmá generace, 2004, vol. 13, (no. 11), p. 4-8.

JOHANISOVÁ, N. Ideály, realita a ztracené iluze. Sedmá generace, 2004, vol. 13, (no. 10), p. 8-11.

JOHANISOVÁ, N. Duše kampeliček aneb Jak přežít vlastní úspěch. Sedmá generace, 2004, vol. 13, (no. 9), p. 16-19.

JOHANISOVÁ, N. Jídlo a vaření - života koření?. Sedmá generace, 2004, vol. 13, (no. 7-8), p. 12-14.

JOHANISOVÁ, N. Hlasy z minulosti. Sedmá generace, 2004, vol. 13, (no. 1), p. 10-13.

JOHANISOVÁ, N. Lokální ekonomika praxi. Sedmá generace, 2004, vol. 13, (no. 5), p. 12-15.

JOHANISOVÁ, N. Bušmeni a diamanty. Bedrník, časopis pro ekogramotnost, 2004, vol. 2, (no. 3 a 4), p. 5-8.

JOHANISOVÁ, N. Ekonomičtí ideologové a ekonomiční disidenti. Sedmá generace, 2004, vol. 13, (no. 4), p. 22-25.

JOHANISOVÁ, N. Cechy, občiny a spor o slovo socialismus. Sedmá generace, 2004, vol. 13, (no. 3), p. 12-15.

JOHANISOVÁ, N. Z krabice Plunkettovy nadace. Sedmá generace, 2004, vol. 13, (no. 2), p. 9-12.

JOHANISOVÁ, N., and ČINČERA, J. Hry na politické a ekonomické téma. Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 2004, vol. 17, (no. 4-5), p. I-XX.

Forma: Kniha kapitola

JOHANISOVÁ, N. Local and ethical enterprise as an important part of a sustainable future. Wege in den Postkapitalismus, 2004, p. 253-261.

Forma: Přednáška

JOHANISOVÁ, N. Local and ethical enteprise as an important part of a sustainable future. Vídeň, Mezinárodní konference How to tame capitalism., 2004. 

JOHANISOVÁ, N. Ekologické a sociální podnikání jako prostředek revitalizace venkova v Británii a České republice. Hostětín, Slavičín, mezinároní konference Venkovská krajina, 2004. 

JOHANISOVÁ, N. Letní škola alternativ v ekonomii. Horní Mlýn, Křtiny u Brna, 2004. 

JOHANISOVÁ, N. Volný obchod a problémy s ním spojené. sdružení Fair Trade, Brno, 2004. 

JOHANISOVÁ, N. Ekonomika příznivá lidem i přírodě. Open Society Fund, Praha, 2004. 

Forma: Sborník příspěvek

JOHANISOVÁ, N. Ekologické a sociální podnikání jako prostředek revitalizace venkova v Británii a České republice. Sborník příspěvků z konference Venkovská krajina, 2004, vol. 2, p. 71-74.

JOHANISOVÁ, N. Problémy společnosti a příčiny a míra odpovědnosti ekonomie za ně. Letní škola alternativ v ekonomii. Sborník příspěvků, 2004, vol. 1, p. 9-11.

JOHANISOVÁ, N. Ekonomie v kontextu. Letní škola alternativ v ekonomii. Sborník příspěvků, 2004, vol. 1, p. 21-22.

JOHANISOVÁ, N. Etické podnikání, etické financování. Letní škola alternativ v ekonomii. Sborník příspěvků, 2004, vol. 1, p. 43-44.

 

Autor: PhDr. Jiří Jošt, CSc.

Forma: Článek odborný

JOŠT, J. K šikaně a vulgárnímu chování mezi dětmi a mládeží. Moderní vyučování, 2004, vol. X., (no. 6), p. 6-7.

JOŠT, J. K mravní výchově. Moderní vyučování, 2004, vol. X, (no. 10), p. 10.

 

Autor: Mgr. Jana Kouřilová

Forma: Sborník příspěvek

MAZEHÓOVÁ, Y., and KOUŘILOVÁ, J. Comparison of self-report and projective data in anxiety measurement: STAI vs. coloured version of Wartegg drawing test. Star 2004 Stress and Anxiety Research Society Conference - Book of Abstracts, 2004, vol. 25, p. 155.

 

Autor: prof. PhDr. František Man, CSc.

Forma: Článek odborný

HAVELKA, P., PROKEŠOVÁ, L., STUCHLÍKOVÁ, I., et al. Model výkonových cílů ve vztahu k atribučnímu stylu. Pedagogická orientace, 2004, vol. 2004, (no. 3), p. 92-97.

Forma: Sborník příspěvek

MAN, F., STUCHLÍKOVÁ, I., and ŘEPKA, E. What is the effect of teachers' reference - norm orientation on Fear of Failure in the Elementary School. Star 2004 Stress and Anxiety Research Society Conference - Book of Abstracts, 2004, vol. 25, p. 83.

ŘEPKA, E., and MAN, F. Vztahy mezi výkonovou motivací, rysovou úzkostí a Sheldonovými temperamentovými typy u studujících tělesnou výchovu. Súčasný stav a perspektívne tendencie v telovýchovnom procese a vo voĺnom čase žiakov na základných školách., 2003, vol. 1, p. 109-115.

 

Autor: PaedDr. Yvona Mazehóová

Forma: Článek vědecký

ŠVESTKOVÁ, R., PLODKOVÁ, B., and MAZEHÓOVÁ, Y. Zhodnocení rozvoje sociálně preventivního programu Pět P na ZSF JU. Sociální práce/Sociálna práca, 2004, vol. 2004, (no. 4), p. 73-77.

Forma: Sborník příspěvek

MAZEHÓOVÁ, Y., and KOUŘILOVÁ, J. Comparison of self-report and projective data in anxiety measurement: STAI vs. coloured version of Wartegg drawing test. Star 2004 Stress and Anxiety Research Society Conference - Book of Abstracts, 2004, vol. 25, p. 155.

STUCHLÍKOVÁ, I., and MAZEHOOVÁ, Y. Anxiety in volunteers: One of their motives for volunteering?. ADAPTED PHYSICAL ACTIVITIES - EUROPEAN DIMENSIONS, 2004, vol. 1, p. 29-32.

 

Autor: doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.

Forma: Článek odborný

HAVELKA, P., PROKEŠOVÁ, L., STUCHLÍKOVÁ, I., et al. Model výkonových cílů ve vztahu k atribučnímu stylu. Pedagogická orientace, 2004, vol. 2004, (no. 3), p. 92-97.

PROKEŠOVÁ, L. Pro koho je domácí vzdělávání? (1). Informatorium 3 - 8, 2004, vol. XI, (no. 10), p. 6-7.

Forma: Oponentský posudek

PROKEŠOVÁ, L. Oponentský posudek pro Ostravskou univerzitu v Ostravě. 2004, 

PROKEŠOVÁ, L. Oponentský posudek pro nakladatelství Paido v Brně. 2004, 

 

Autor: Václav Souček, Dr.

Forma: Článek odborný

SOUČEK, V. Utváření evropské identity: možnosti vzdělávací politiky EU. Pedagogická orientace, 2004, vol. 2004, (no. 3), p. 36-45.

 

Autor: doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Forma: Článek odborný

HAVELKA, P., PROKEŠOVÁ, L., STUCHLÍKOVÁ, I., et al. Model výkonových cílů ve vztahu k atribučnímu stylu. Pedagogická orientace, 2004, vol. 2004, (no. 3), p. 92-97.

Forma: Sborník příspěvek

COX, W., KLINGER, E., SCHIPPERS, G., et al. High Risk Alcohol Use and Motivational Structure oe American, Czech, Dutch, and Norwegian College Students. Cultural Diversity and European Integration - abstracts book, 1999, vol. 1, p. 118.

MAN, F., STUCHLÍKOVÁ, I., and ŘEPKA, E. What is the effect of teachers' reference - norm orientation on Fear of Failure in the Elementary School. Star 2004 Stress and Anxiety Research Society Conference - Book of Abstracts, 2004, vol. 25, p. 83.

STUCHLÍKOVÁ, I. Motivational structure related to fear of failure. Star 2004 Stress and Anxiety Research Society Conference - Book of Abstracts, 2004, vol. 25, p. 142.

STUCHLÍKOVÁ, I., and MAZEHOOVÁ, Y. Anxiety in volunteers: One of their motives for volunteering?. ADAPTED PHYSICAL ACTIVITIES - EUROPEAN DIMENSIONS, 2004, vol. 1, p. 29-32.

 

Autor: Mgr. Eva Svobodová

Forma: Článek odborný

SVOBODOVÁ, E. Plánování a evaluace v mateřské škole. Informatorium 3 - 8, 2004, vol. XI, (no. 4), p. 6-9.

Forma: Sborník příspěvek

SVOBODOVÁ, E. Aktuální problémy předškolního vzdělávání v souvislosti s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Aktuální problémy a vize v předškolní výchově, 2004, vol. 1, p. 113-116.

 

Autor: Mgr. Zuzana Štefánková

Forma: Přednáška

GRINNINGER, P., and ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Krátká zpráva o stáži v Estonsku, doplněné posterem. Národní vzdělávací fond: seminář Poradenství pro studující vysokých škol Praha 2004. Praha, 2004. 

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., and GRINNINGER, P. Poradenský vysokoškolský systém v ČR a práce VŠ poradny JU v Českých Budějovicích. Foundation Lifelong Learning Development INNOVE Tallin, 2004. 

Forma: Sborník příspěvek

ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Reprezentácia citovej väzby v ranej adolescencii a jej súvislosti s emocionálnou reguláciou, copingovými stratégiami a sociálnou adaptáciou. Predbežná metodická správa. Sborník příspěvků "Sociálne procesy a osobnost' 2004", 2004, vol. 1, p. 12-19.

Forma: WWW stránka

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., and GRINNINGER, P. Zkušenosti ze stáže v Estonsku. www.ucitelske-listy.ceskaskola.cz, 2004

 

Autor: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.

Forma: Sborník příspěvek

ŠVEJDA, G. Evropské informační centrum,Evropský dům v Českých Budějovicích. Region budoucnosti Jižní Čechy - Střední Evropa : dimenze lidsky důstojného regionálního rozvoje : příspěvky z mezinárodního kongresu "Region budoucnosti", 2004, vol. 1, p. 273-275.

ŠVEJDA, G. Europäisches Informationszentrum, Internationales Haus Budweis. Zukunftsregion Südböhmen-Mitteleuropa Dimensionen Menschenwürdiger Regionalentwicklung, 2004, vol. 1, p. 294-296.