Aktuality

Publikace a sborníky KPE

Sborníky Psychology Now!

Od roku 2015 založila naše katedra tradici vydávání vlastní publikace – sborníků studentských prací ze seminářů psychologie Psychology Now! Publikace představují výběr textů zpracovaných studenty Jihočeské univerzity v rámci seminářů na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU (resp. do roku 2016 také studenty maturitních psychologických seminářů na Gymnáziu Omská v Praze).

Všechny uveřejněné příspěvky prošly pečlivým výběrem, připomínkami editorů, ale také řádným recenzním řízením, které zahrnovalo dva odborné posudky na každý text.
Vedoucím publikačního projektu je PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (oddělení psychologie KPE PF JU).
 

Sborníky si můžete prohlédnout kliknutím na uvedené odkazy:
Psychology Now! 2016
Psychology Now! 2015

 

Kompletní citace publikací:

KUČERA, D. & HEMMEROVÁ, E. (Eds.) (2016). Psychology Now! 2016: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie (Psychology Now! 2016: Proceedings of Special Works from Seminars of Psychology). 1. vydání. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-603-6.

KUČERA, D. (Ed.) (2015). Psychology Now! 2015: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie (Psychology Now! 2015: Proceedings of Special Works from Seminars of Psychology). České Budějovice: PF JU. 147 pp. ISBN 978-80-7394-530-5.