Aktuality

Personální složení

Personální složení pobočky České pedagogické společnosti při Sekci kateder pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Výbor pobočky v Českých Budějovicích

Předseda pobočky:

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (mproch@pf.jcu.cz)

Místopředsedkyně pobočky:

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (zlabkovai@pf.jcu.cz)

Členky výboru:

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (stuchl@pf.jcu.cz)

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (mviteckova@pf.jcu.cz

 

Členstvo pobočky:

  PaedDr. Petr Bauman, Ph.D. Katedra pedagogiky TF JU
  doc. Michal Kaplánek, Th.D. Katedra pedagogiky TF JU
  doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D. Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU
  Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. Katedra pedagogiky PF JU
  Mgr. Lukáš Laibrt Katedra pedagogiky PF JU
  Mgr. Richard Macků, Ph.D., DiS. Katedra pedagogiky PF JU
  doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. Katedra pedagogiky FPE ZČU
  PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. Katedra pedagogiky PF JU
  Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D. Katedra biologie PF JU
  RNDr. Libuše Samková, Ph.D. Katedra matematiky PF JU
  Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. Katedra pedagogiky FPE ZČU
  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. Katedra psychologie PF JU
  PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. Katedra pedagogiky FPE ZČU
  Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D. Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU
  PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. Katedra primární a preprimární pedagogikyPF JU
  doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. Katedra pedagogiky TF JU
  PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. Katedra pedagogiky PF JU