Aktuality

Pobočka ČPdS

Pobočka České pedagogické společnosti při Sekci kateder pedagogiky a psychologie PF JU

Personální složení

Aktivity pobočky

 

 

Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.