Aktuality

Neurální koreláty aritmetických funkcí

Název projektu: Neurální koreláty aritmetických funkcí

Registr. číslo: 112/2015/S

Doba řešení projektu: 2 roky

Žadatel: Mgr. Michala Plassová

(Partneři)

 

Anotace: Cílem projektu je ověřit, zda u předškolních dětí existuje specifická mozková aktivita při řešení nesymbolických matematických úloh. Zároveň nás zajímá funkce aproximálního numerického systému (ANS) a její vztah k úspěšnosti a rychlosti řešení již zmíněných úloh. Pro měření aktivity mozku využíváme metodu EEG, dále využíváme baterii standardizovaných psychologických testů pro ověření úrovně kognitivních schopností dítěte.

 

Řešitelský tým: Mgr. Michala Plassová, Mgr. Tomáš Mrhálek