Aktuality

Pedagogická psychologie

Doktorský studijní program Psychologie

obor Pedagogická psychologie

Čtyřleté prezenční nebo kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské dizertační práce. Absolvent získá titul Ph.D.

 

Vstupní požadavky na studenta

Do studijního oboru Pedagogická psychologie budou přijímáni absolventi magisterských studijních programů Psychologie, oborů Učitelství psychologie pro SŠ a výjimečně absolventi oborů blízkých, kteří prokáží odbornou činnost v psychologii a postup do druhé poloviny studia budou mít vázán na splnění rozdílových zkoušek. 

Při přijímacím řízení musí uchazeči prokázat vědomosti, dovednosti a přiměřený rozhled v oboru, dále velmi dobrou orientaci v metodologii oboru a znalost anglického jazyka potřebnou pro porozumění odbornému textu v angličtině.

 

Oborová rada

 

Přijímací řízení 

 

Dokumenty k doktorskému studiu 

 

Informace o studijním plánu 

 

Opatření děkana č. 7/2015 o průběhu studia v doktorském studijním programu
(ve znění změn provedených opatřením děkanky č. 8/2019, platné od 1. 9. 2019)

 

Studijní a zkušební řád JU (od str. 15 - průběh studia v doktorském studijním programu)

 

Tématická zaměření dizertačních projektů

  • psychologické otázky emocí v pedagogickém kontextu
  • psychologické otázky motivace v pedagogickém kontextu
  • problematika genderu z pohledu pedagogické psychologie
  • možnosti diagnostiky vývojových opoždění pomocí analýzy očních pohybů
  • represivní styl zvládání a jeho specifika z pohledu pedagogické psychologie
  • podpora zdravého psychického vývoje dítěte
  • profesní kompetence učitele a jejich rozvoj
  • využití EEG v pedagogicko psychologickém výzkumu
  • sebepojetí učitele
  • psychologický přístup k expresi ve výchově

 

Další informace 

Další dotazy zodpoví vedoucí katedry e-mailem (stuchl@pf.jcu.cz) nebo osobně v době svých konzultačních hodin.