Aktuality

Konference

Konference pro učitele mateřských škol 2018

Více viz http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/konference-ms.html

 

Konference ČAPV 2016 - Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu

Síťování (networking) je v rámci pedagogického výzkumu realizováno nejrůznějších souvislostech. Znamená jak týmovou výzkumnou práci a vytváření širších sítí výzkumníků mezi pracovišti u nás i mezinárodně (například narůstající spolupráce oborových didaktiků), tak propojování různých klíčových výzkumných témat (například osobnostního pojetí výchovy a vzdělávání, inkluze, proměny klimatu školy atd.). Může znamenat i spolupráci výzkumníků s pedagogy v praxi i s těmi, kteří působí v decizní sféře (např. v týmech, ve kterých spolupracují akademičtí pracovníci, učitelé, inspektoři, zástupci neziskových organizací apod.). V neposlední řadě je síťování spojeno i s představami o větším zapojení technologií jak do samotného výzkumu, tak do práce s daty (např. využívání e-portfolií, adaptivního testování apod.). Síťování může být také předmětem pedagogického výzkumu (např. výzkumy zabývající se vytvářením učitelských komunit). Konference vytvořila prostor pro diskusi těchto témat i pro mapování možností, jak vytváření plodných sítí v pedagogickém výzkumu posílit.

Více viz http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/capv2016/

 

Konference 2016 - 12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti

Konference byla zaměřena na představení zájmových činností. Zájmové činnosti jsou součástí výchovy mimo vyučování a umožňují jedincům rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Ve čtyřech sekcích byly představeny zájmové činnosti estetickovýchovné, přírodovědné, tělovýchovné a společenskovědní.

Více viz http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/pvc/

 

Konference ČPdS 2015 - Škola a její křižovatky

Základním cílem konference bylo představit a diskutovat otázky a přístupy, které se v pedagogickém, psychologickém a sociálním kontextu dotýkají života současné školy (mateřské, základní, střední i vysoké). Situaci vnímáme tak, že se škola i výchova samotná ocitá znovu a znovu na křižovatkách, které se mohou stát rozcestím, tedy místem, na němž se ukazuje mnoho směrů a inspirativních cest, ale kde také hrozí slepé uličky, nehody, nedorozumění.

Více viz http://www.cpds.cz/konference_2015.php