Aktuality

Restrukturalizace katedry

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU je nově rozdělena na čtyři samostatné katedry:

katedru pedagogiky,

katedru primární a preprimární pedagogiky,

katedru speciální pedagogiky,

katedru psychologie.

Katedry budou odborně zastřešeny sekcí pedagogických a psychologických programů. Zveřejněna je nová organizační struktura, webové stránky kateder budou průběžně aktualizovány.

 

Katedra pedagogiky

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Katedra speciální pedagogiky

Katedra psychologie

Ateliér arteterapie

 

Vysokoškolská psychologická poradna JU

Psychologická laboratoř

Knihovna katedry pedagogiky a psychologie PF JU

Doktorandi oboru Pedagogická psychologie

Externí vyučující